Cel mai important proiect de act normativ, aflat pe ordinea de zi a ședinței de azi a Guvernului, este ”Proiectul de Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în Romania”. La data de 5 aprilie 2013, conținutul proiectului a fost prezentat de Comitetul Interministerial privind procesul de reformare a legislației și procedurilor din domeniul restituirii proprietatilor  Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), de  la Strasbourg. Reprezentanții CEDO au făcut mai multe propuneri menite să facă legea eficientă și mai  ușor aplicabilă. "Reprezentanții Curții au apreciat că, deși noul proiect legislativ este extrem de complex, va rezolva problemele apărute din aplicarea legilor anterioare privind restituirile, emise în ultimii 20 de ani",  a precizat ANRP într-un comunicat de presă.

Pe scurt, proiectul de lege prevede că imobilele preluate abuziv în perioada regimului comunist vor fi restituite foștilor proprietari doar dacă aceștia își asumă obligația de a nu le schimba destinația timp de 25 de ani. Actul normativ cuprinde și un nou sistem de compensare, conform căruia foștii proprietarii care nu pot fi despagubiți în natură vor primi puncte în valoare nominala de 1 leu. Aceste puncte vor putea fi folosite pentru achiziționarea de alte imobile sau pot fi preschimbate în bani, însă abia începând cu anul 2017. Practic, proiectul de lege are la baza trei  principii: restituirea în natură a tuturor imobilelor ce pot fi astfel restituite, restituirea în numerar a tot ce nu se poate restitui în natura și impozitarea drepturilor litigioase.

Noile dispozitii se aplică cererilor formulate și depuse, în termen legal, nesoluționate până la data intrării în vigoare a noilor reguli, precum și cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a legii. În același timp, de noile prevederi pot beneficia și persoanele care au pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului cereri a căror analiză a fost suspendată în temeiul hotărârii pilot anunțată în cauza Maria Atanasiu și altii imppotriva României.

Plata sumelor de bani reprezentând despăgubiri în dosarele deja aprobate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, precum și a sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești, rămase definitive și irevocabile, se va face în termen de 5 ani, în tranșe anuale egale, începând cu data de 1 ianuarie 2014. Cuantumul unei tranșe nu poate fi mai mic de 5.000 lei.