Astfel, în ordonanța de modificare a Codului Fiscal este prevăzută posibilitatea organelor fiscale de a cere redactarea unei declarații de patrimoniu a persoanelor fizice în timpul unui control. Astfel organele de control vor putea verifica autenticitatea declarațiilor de venit în corelație cu cele de patrimoniu deținut de client. Mai exact dacă un cetățean este controlat de Fiscul la care are depusă declarație de venituri de 800 de lei, dar își cumpără un BMW de 50.000 de euro, organele fiscale pot face control la sediul respectivei persoane fizice și îi pot impune să redacteze pe proprie răspundere declarația de patrimoniu în care este cuprins și respectivul BMW și veniturile cu care a fost sau va fi plătit. Dacă se constată ulterior că respectiva declarție conține falsuri, actul intră în sfera faptelor penale.