Potrivit unui comunicat al MT, în data de 28 ianuarie 2013 Instanţa a admis cererea introdusă de către debitoarea Societatea Feroviară de Turism ”SFT-CFR SA” privind procedura insolvenţei şi a deschis procedura generală împotriva debitorului, numind administrator judiciar, la solicitarea debitorului, Consorţiul General Grup Expert SPRL&Cimpeanu, Dezsi, Gheorghe SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de lege.
În cadrul procedurii insolvenţei, cererile în justiţie având drept obiect măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale se suspendă de drept de la data deschiderii procedurii şi, mai mult decât atât, nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel, ori cheltuială, numite generic accesorii, nu vor putea fi adăugate creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.
Compania a fost înfiinţată în 2003 şi avea în portofoliu atât trenurile regale, dar şi Hotelul Astoria, pierdut între timp pentru o creanţă de şapte milioane lei, precum şi alte active.

Datoriile, de 7,2 milioane de lei, sunt atât la bugetul de stat, dar reprezintă şi impozite aferente activelor societăţii precum: Hotelul Bucovina din Vatra Dornei (activ aflat sub sechestru asigurator), Complexul Turistic Decebal din Eforie Nord (activ aflat sub sechestru asigurator), Căminul Grant – sediul social al societăţii (activ aflat sub sechestru asigurator) şi Complexul Turistic Snagov din Snagov.
Conform Ministerului Transporturilor, reorganizarea activităţii societăţii are ca obiective principale stingerea datoriilor existente printr-o valorificare mai eficientă a activelor existente având în vedere că o bună perioadă de timp societatea nu a beneficiat de publicitate/marketing, valorificarea prin vânzare a unora dintre activele care nu concură la realizarea veniturilor societăţii în prezent, reluarea exploatării materialului rulant de epocă, pentru a fi exploatat materialul rulant este necesară repararea sa şi punerea în stare de exploatare, precum şi obţinerea licenţei de exploatare şi autorizarea personalului de tren.

După închiderea procedurii de insolvenţă, urmează să fie analizate posibilităţile de privatizare a Societăţii Feroviare de Turism, mai precizează reprezentanţii Ministerului Transporturilor.