Prin compararea evoluţiei a opt indicatori economici (PIB, producţia industrială, venitul pe cap de locuitor, preţul locuinţelor, şomajul, încrederea consumatorilor, pieţele de capital şi datoria federală) pe parcursul mandatelor prezidenţiale, The Economist a analizat performanţele economice ale tuturor celor 11 preşedinţi care au avut două mandate, de la Teddy Roosevelt care a preluat funcţia în septembrie 1901.

Primul grafic de mai jos indică faptul că media se schimbă în fiecare dintre aceşti indicatori economici. Cu excepţia datoriei federale, care creşte cu o rată mai mică decât în primul mandat, în medie, toţi aceşti indicatori se deteriorează. Performanţele economice ale celor 11 preşedinţi americani cu două mandate se deteriorează cu circa 4,2 puncte procentuale în medie pe parcursul celui de-al doilea mandat, comparativ cu primul.

SURSA: The Economist