Lucrările se vor derula pe o perioadă de un an (cu posibilitate de prelungire) şi includ săparea a două sonde ferme şi a uneia opţională.

Contractarea de lucrări de anvergură în afara graniţelor ţării este în continuare posibilă prin implementarea strategiei Dafora care urmăreşte creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii, coroborată cu nivelul superior al resurselor umane şi tehnice de care beneficiem.

‘Ne bucură faptul că reuşim să ne facem cunoscuţi pe pieţele internaţionale dar şi să menţinem relaţiile cu operatorii de foraj, ceea ce reprezintă o dovadă a recunoaşterii serviciilor oferite, care îndeplinesc cerinţele exigente din domeniu’, se menţionează în comunicat.