Directorul Companiei Naţionale Miniere Remin- Baia Mare, ing. Ovidiu Gâlcă a declarat că operaţiunea de licitare a minerului aurifer va fi reluată în condiţiile identice primei acţiuni.

‘Reluarea licitaţiei pentru cele 500.000 de concentrat aurifer cu conţinut ridicat de arseniu va fi în 3 decembrie, la sediul companiei respectând aceleaşi condiţii precizate în caietul de sarcini achiziţionat de cei interesaţi. Preţul de adjudecare minim pleacă de la suma de 105 dolari pe tonă metrică minereu uscat. Preţul nu inculde TVA. Achiziţionarea întregii cantităţi presupune o sumă totală ce depăşeşte 53 milioane dolari. La prima licitaţie au fost înscrişi şapte agenţi economici din România, Elveţia, China şi Marea Britanie. În cazul neadjudecării bunului, licitaţia va fi reluată peste două săptămâni’, a spus Ovidiu Gâlcă.

Aflată în proces de insolvenţă, Compania Naţională Minieră Remin speră să obţină o vânzare avantajoasă.

Conform caietului de sarcini, potenţialul cumpărător trebuie să plătească în avans o garanţie de 10% din valoarea bunului licitat sub formă de garanţie bancară.

De asemenea, pentru buna executare a contractului prin caietul de sarcini se mai prevede o garanţie de bună executare a contractului de vânzare-cumpărare constituit de cumpărător până la finalizarea contractului în sumă de 2, 8 milioane dolari. La semnarea contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul se obligă să achite în avans cantităţile aferente livrărilor primului semestru în sumă de 8,8 milioane dolari.

În total, Remin va scoate la vânzare 506.540 tone, concentrat aurifer cu conţinut de arseniu din care se vor putea exploata 6 tone de aur şi 25 tone de argint ca rezultat al procesării minereului aurifer.
Sursa: Agerpres