Totodată, în aceeaşi perioadă, MDRT a semnat 499 de contracte de finanţare pentru proiecte derulate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 în valoare de 590 de milioane de euro.

‘Aceste sume de bani contractate sau plătite către beneficiarii Programului Operaţional Regional reprezintă o infuzie de capital în economie şi au creat, în plină criză economică pentru România, premisele unor proiecte de investiţii în de aproximativ 600 milioane euro’, se precizează în comunicatul citat.

Pe de altă parte, reprezentanţii Ministerului Dezvoltării precizează că instituţia a trebuit să ia măsuri urgente care să corecteze slaba performanţă a sistemului de management şi control al Programului Operaţional Regional, semnalată de Comisia Europeană în acest an, în urma auditului de sistem efectuat pentru perioada ianuarie-decembrie 2011. Potrivit MDRT, una dintre problemele identificate de CE o constituie desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice organizate de beneficiari în perioada 2009-2011 pentru proiectele implementate. Conform auditului european, unii beneficiari nu au respectat prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice.

Printre măsurile adoptate de minister în vederea remedierii deficienţelor constatate de forurile europene se numără separarea procesului de verificare a achiziţiilor publice (desfăşurat de beneficiari) de procesul de verificare a cererilor de rambursare, verificarea tuturor procedurilor de achiziţie publică desfăşurate de beneficiari, înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare şi iniţierea unui proiect de ordonanţă de urgenţă pentru consolidarea sistemului de management şi control a Programelor Operaţionale.
De asemenea, la nivelul fiecărui Organism Intermediar (Agenţie de dezvoltare Regională) au fost înfiinţate Unităţi de Verificare a Achiziţiilor Publice pentru consolidarea procesului de control a acestor achiziţii şi a fost regândit sistemul de verificare a conflictului de interese pentru a evita riscul suspiciunii de fraudă care ar putea plana asupra proiectelor finanţate prin POR.

‘În vederea depăşirii situaţiei generate de constatarea acestor probleme, actuala conducere a MDRT a luat o serie de măsuri, aşa cum ministerul a comunicat în repetate rânduri. Chiar unele dintre cele solicitate de comisie (Comisia Europeană – n.r.) în luna octombrie a.c. erau aplicate deja de MDRT, începând cu 1 august 2012’, se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, o parte dintre aceste măsuri sunt în curs de implementare la nivelul MDRT, iar misiunea de audit care se desfăşoară, în prezent, la nivelul POR urmează să certifice dacă măsurile dispuse au avut efectul scontat, astfel încât să poată fi ridicată decizia de presuspendare impusă Programului Operaţional Regional.

La începutul acestei luni, secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Marcel Boloş, a arătat că măsura de presuspendare introdusă de Comisia Europeană pentru Programul Operaţional Regional ar putea fi anulată până la finalul anului 2012.

La 1 noiembrie 2012, gradul de contractare pentru POR a fost de 98%, iar cel de absorbţie de 21,1%.

‘În ceea ce priveşte absorbţia, este programul cu cea mai mare rată de absorbţie – 21,1%, ceea ce reprezintă 786 milioane euro. Gradul mediu de absorbţie pentru România este de 9,67%’, a adăugat Marcel Boloş.

În data de 26 octombrie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului anunţa că decontări de cheltuieli în relaţia cu Comisia Europeană (CE) în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro vor fi blocate în urma presuspendării a cinci axe din Programul Operaţional Regional (POR).

Potrivit sursei citate, POR urma să intre în perioadă de presuspendare pentru cinci din cele şase axe: Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor, Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Axa 4 – Sprijinirea mediului de afaceri, Axa 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Axa 6 – Asistenţă tehnică, conform notificării Comisiei Europene.

Măsura a fost adoptată de către Comisie ca urmare a unei misiuni de audit derulate la nivelul POR în perioada februarie-mai 2012, în urma căreia au fost verificate achiziţiile publice desfăşurate de beneficiari în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011 pentru un eşantion de cereri de rambursare în valoare de 90 milioane euro (139 cereri de rambursare), echivalentul a 30,28% din totalul cheltuielilor decontate cu forul european.