În domeniul relaţiilor de muncă, amenzile au totalizat circa 1,561 milioane lei din care 1,35 milioane lei pentru primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea unui contract în formă scrisă. În trei zile, au fost controlaţi 1.297 angajatori din alimentaţia publică care, însumat, aveau 23.437 salariaţi.

Cinci angajatori, doi în Bucureşti, doi în judeţul Vâlcea şi unul în judeţul Dâmboviţa au fost depisaţi că au primit la muncă mai mult de cinci persoane fără a le întocmi contract individual. Ca urmare, inspectorii de muncă au făcut propuneri pentru cercetarea penală a acestor angajatori.

Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii din domeniul relaţiilor de muncă, identificate în alimentaţie publică, au fost primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea unui contract în formă scrisă, salariatului nu i-a fost înmânat un exemplar al contractului individual de muncă, nu a fost respectat termenul de completare şi transmitere a registrului de evidenţă a salariaţilor, nu au fost completate foile colective de prezenţă pentru evidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în urma controalelor inopinate, au fost constatate 1.937 abateri faţă de legislaţia în vigoare, fiind aplicate 1.911 sancţiuni contravenţionale, dintre care 1.850 avertismente şi amenzi în valoare de 305.000 lei.

Pentru remedierea deficienţelor constatate, inspectorii de muncă au dispus 1.963 măsuri cu termene fixe de raportare a modului de rezolvare.

Printre deficienţele din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă întâlnite la angajatorii controlaţi, s-au aflat lipsa supravegherii medicale adecvate pentru lucrători, neasigurarea unei instruiri adecvate de securitate şi sănătate în muncă, deficienţe în utilizarea echipamentelor de muncă în mediul umed, lipsa evaluării riscurilor profesionale la locurile de muncă.