Producţia vegetală a crescut cu 12,9% şi producţia animală cu 0,8%, în timp ce producţia de servicii agricole a scăzut cu 4,6%, potrivit INS. Nu s-au produs însă modificări semnificative în structura producţiei. Predominantă se menţine producţia vegetală (70,8%), urmată de producţia animală (28,5%) şi producţia de servicii (0,7%).
Anul trecut , ponderea culturilor de cereale şi de cartofi a crescut cu 11,6 puncte procentuale, respectiv cu 2,2 puncte procentuale, în timp ce ponderea culturilor de plante de nutreţ a scăzut cu 7,8 puncte procentuale, iar a culturilor de legume şi pepeni cu 4,9%, scrie Agerpres.
Structura valorică a producţiei animale pe principalele grupe de produse prezintă mici diferenţe faţă de anul precedent. La bovine şi la ovine şi caprine ponderea a crescut cu 1,5 puncte procentuale, respectiv cu 1,2%’, iar la porcine ponderea s-a diminuat cu 2,7%.