Astăzi, în prezenţa reprezentanţilor Autorităţii de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România), ai Autorităţii Naţionale (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria) şi ai partenerului lider – Municipalitatea Ruse, s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul Îmbunătăţirea accesibilităţii în Euroregiunea Ruse-Giurgiu cu coridorul Pan-European de transport nr.9
Proiectul vizează reabilitarea şi modernizarea unor secţiuni ale bulevardului Tutrakan din Ruse şi ale drumului de legătură dintre centrul municipiului Giurgiu şi punctul de trecere frontieră Giurgiu – Ruse, în scopul facilitării accesibilităţii la singurul pod existent pe cursul inferior al Dunării. În plus, va fi creat un sistem comun de colectare a datelor şi de supraveghere video a traficului din zona vizată. Rapoartele de sistem vor fi disponibile pe internet pentru părţile interesate (şoferi, companii, instituţii etc.).
„Astăzi semnăm un contract important de infrastructură rutieră, dar să nu uităm că începe o nouă perioadă de programare şi, tocmai de aceea, va trebui să aşezăm pe noi baze viitorul program de cooperare transfrontalieră, în acord cu priorităţile Strategiei Dunării. În viitor, va trebui să completăm infrastructura dezvoltată în comun cu investiţii în infrastructura portuară, pentru că Dunărea are un potenţial de dezvoltare semnificativ, atât în ceea ce priveşte transportul şi turismul, cât şi în ceea ce priveşte alte arii ale dezvoltării regionale”, a declarat Marcel Boloş, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, care a participat la eveniment.
Investiţia este finanţată în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi are o valoarea totală de 6,8 milioane de euro, din care 5,7 milioane de euro sunt asiguraţi prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).
Proiectul a fost depus în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte şi se adresează Axei Prioritare 1 – Accesibilitate, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial. Parteneriatul proiectului este format din Municipalitatea Ruse şi Primăria Municipiului Giurgiu care, pe o perioadă de 30 de luni, vor urmări îmbunătăţirea infrastructurii principale de transport din Euroregiunea Ruse-Giurgiu prin reabilitarea şi modernizarea sectoarelor principale ale drumurilor de legătură cu coridorul Pan-European de transport nr.9, optimizarea coordonării traficului şi scăderea punctelor critice şi a sectoarelor aglomerate.