,,Din datele pe care le avem, 490.000 de români vor adera la sistemul de economisire-creditare până la finalul anului 2012, în ciuda condiţiilor economice dificile. Prin intermediul acestui sistem, adoptat deja de multe state din Europa, cei care încheie contracte de economisire-creditare, în special clienţii cu venituri medii şi sub-medii, beneficiază şi de prima de la stat astfel încât este stimulat atât un nou comportament pentru consumator, dar sunt şi efecte de multiplicare în economie, statul beneficiind la rândul său de trei ori mai mult de suma investită în primă prin taxele şi impozitele generate de sumele investite în domeniul locativ”, a declarat Alexandru Ciobanu, preşedinte BCR Banca pentru Locuinţe, membru al ABDLR.

Numărul celor care au beneficiat de acest sistem a crescut semnificativ în ultimii ani, de la 264.000 de clienţi în 2009 la 324.000 în 2010 şi 400.000 în 2011. La fel au crescut şi activele implicate în sistem, de la 580 milioane lei în 2009 la 1,7miliarde lei în 2012.”Creşterea activelor băncilor pentru locuinţe reflectă creşterea portofoliului de clienţi şi orientarea românilor către investiţiile pentru domeniul locativ. Potenţialul pieţei de economisire-creditare este în creştere în România, acesta ridicându-se la 2,1 milioane”, a explicat Aurelia Cionga, preşedinte Raiffeisen Banca pentru Locuinţe.

Din datele Asociaţiei de profil reiese că 43.000 de clienţi au beneficiat deja în România de ciclul de economisire-creditare fiind acordate credite în valoare de 130 milioane de lei, în cadrul unui sistem în care se adaugă atât economiile clienţilor, cât şi prima de la stat. Cei 43.000 de clienţi care au beneficiat de acest sistem au înregistrat economii de 313 milioane lei din care 40 de milioane reprezintă prima de la stat, iar în economie au fost injectate 473 milioane lei, cu un factor de multiplicare de 12 ori.

Reprezentanţii sistemului estimează că activele din sistem vor creşte semnificativ în următorii ani, iar gradul de penetrare a pieţei de creditare în România a acestui sistem va ajunge la 10%. În Germania, gradul de penetrare a sistemului este de 36,7%, în Austria de 61,7%, în Slovacia şi Ungaria de 17,5%, respectiv 13%.

Avantajele sistemului de economisire-creditare sunt: impunerea unui comportament de economisire regulat populaţiei, acordarea primei de stat, acordarea de credite exclusiv în lei cu cele mai bune randamente din sistemul de creditare, rate fixe şi dobânda atractivă de 4,5% – 6% pe an – rate accesibile pentru segmentele de populaţie cu venituri sub 600 de euro de familie.
Sistemul creează de asemenea premisele unei finanţări pe termen lung a unui fond locativ nou, dar şi susţine creşterea economică generând locuri de muncă în construcţii şi domeniile conexe.

Sursa : Agerpres