Împrumutul BERD se acordă companiei de apa  S.C. Gospodărie Comunală S.A. și face parte din Programul-Cadru Regional BERD pentru Cofinanțarea UE a  Sectorului de Apă prin Fondul de Coeziune (R2CF).
Împrumutul va fi folosit pentru a co-finanța programul de investiții în valoare de 86,5 milioane de euro al companiei, obtinut din Fondul UE de Coeziune, pentru modernizarea facilităților regionale de apă și apă uzată.
Acest proiect va permite companiei sa modernizeze rețelele de apă și apă uzată în patru orașe: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna și Întorsura Buzăului.
Investiția va ajuta compania Gospodărie Comunală S.A. să îmbunătățească calitatea serviciilor de aprovizionare cu apa, colectarea și epurarea apelor uzate, în conformitate cu directivele UE și va permite companiei să reducă considerabil pierderile de apă și costurile de operare.