Documentul subliniază faptul că România are pe termen lung un potențial de creștere puternic, care poate fi materilizat prin abordarea provocărilor încă prezente ale tranziției.
Prin activitatea sa în România, BERD va dezvolta în următorii ani proiecte ce vor ajuta țara să mențină stabilitatea în sectorul financiar, vor facilita fluxul de credite pentru sectorul economiei reale prin linii de creditare dedicate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și investițiilor în eficiența energetică și vor contribui la dezvoltarea piețelor locale de capital.
Susținerea creșterii sectorului antreprenorial în România este una din prioritățile băncii în noua strategie.
BERD va încuraja investițiile directe de capital străin în sectorul corporativ și va spijini firmele locale, atât prin investiții directe cât și prin intermediul fondurilor private de capital, punand accent pe sectoarele cu valoare adăugată, cum ar fi industria, agricultura și noile tehnologii.
BERD intenționează să își extindă activitatea în sectorul infrastructurii municipale, facilitând aplicarea principiilor comerciale, competiția și implicarea sectorului privat în serviciile publice de transport și municipale. În acest sens, banca va lucra îndeaproape cu autoritățile române pentru a cauta oportunități de cofinanțare a fondurilor structurale ale Uniunii Europene.
În sectoarele de infrastructură și energie, operațiunile băncii se vor concentra pe consolidarea securității energetice a României și vor ajuta în privatizarea companiilor de stat. BERD va promova, de asemenea, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, prin investiții în energiile regenerabile.
“BERD continuă să susțină România în implementarea reformelor necesare, prin investiții și dialog cu guvernul român. Estimăm că vom investi anual în România aproximativ 400-500 milioane euro în următorii trei ani, având ca obiectiv sprijinirea dezvoltării economiei”, susține Jean Marc Peterschmitt, Director Executiv BERD pentru Europa Centrală și de Sud-Est.
De la începutul activității sale în România, BERD a alocat peste 5,5 miliarde euro în diferite sectoare ale economiei, mobilizând investiții suplimentare de aproape 10 miliarde euro.