Comparativ, până la sfârşitul anului trecut, 274.000 de întreprinderi au primit deja sprijin prin intermediul fondurilor ESI pentru 2014-2020; 2,7 milioane de persoane au beneficiat deja de asistenţă pentru a-şi găsi un loc de muncă sau a-şi dezvolta competenţele; biodiversitatea a 11 milioane de hectare de teren agricol a fost îmbunătăţită şi au fost selectate un milion de proiecte pentru a fi finanţate de UE, în valoare totală de aproape 60 de miliarde de euro.

"În multe state membre, fondurile ESI reprezintă o sursă vitală de investiţii publice. Ca urmare a accentului pus pe domeniile prioritare şi a cadrului axat pe performanţă în care se înscriu, fondurile contribuie în mod semnificativ la atingerea obiectivelor la nivelul UE privind creşterea şi crearea de locuri de muncă", a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen.

"Cifrele vorbesc de la sine şi arată că suntem pe calea cea bună în ceea ce priveşte implementarea, chiar şi în condiţiile unui cadru mai ambiţios pentru fonduri, care a contribuit deja la sprijinirea reformelor structurale şi la înlăturarea obstacolelor din calea investiţiilor. A sosit momentul ca proiectele finanţate de UE să fie lansate şi, în acest scop, fac apel la statele membre să accelereze şi mai mult procesul de selectare şi de implementare", a declarat și comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu.

În primii doi ani ai perioadei 2014 – 2020, în paralel cu elaborarea primelor proiecte, statele membre au creat condiţiile corespunzătoare pentru a asigura calitatea şi viabilitatea investiţiilor, prin intermediul noilor dispoziţii ale cadrului comun pentru fonduri. Beneficiile aduse de aceste cerinţe depăşesc domeniul investiţiilor din fondurile ESI şi au un impact pozitiv asupra calităţii vieţii în UE. De asemenea, au fost elaborate planuri de evaluare a fiecărui program din cadrul fondurilor ESI, pentru a oferi o imagine mai clară privind performanţele lor de-a lungul timpului, în conformitate cu iniţiativa "Bugetul UE axat pe rezultate'.

Fondurile ESI pentru perioada 2014 – 2020 şi cofinanţarea naţională oferă o capacitate de investiţii de 638 de miliarde euro, incluzând 181 de miliarde euro pentru "creştere inteligentă", cu investiţii în cercetare & inovare, tehnologii digitale şi sprijin direct acordat unui număr de peste două milioane de întreprinderi mici. (Sursa: Agerpres)