Este vorba despre obiective de investiţii din cele două judeţe incluse în Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI). Ofertele depuse vor fi deschise în data de 30 iunie 2011.

Drumurile reabilitate prin acest program au fost propuse la finanţare de autorităţile publice locale şi sunt preluate în administrare de MDRT pe perioada realizării proiectelor. Această licitaţie este prima din seria celor care vor urma pentru toate judeţele ţării.

Costrurile maxime estimate sunt de 569.060.483,87 lei fără TVA (135,5 milioane de euro) pentru cele două judeţe: Botoşani (208.604.032,26 lei) şi Suceava (360.456.451,61 lei). Pentru realizarea investiţiei nu sunt necesare exproprieri. Criteriul de atribuire al contractului este preţul cel mai scăzut; clasamentul se va întocmi luând în calcul costul total pentru toate obiectivele din judeţele Botoşani şi Suceava. Nu se acceptă subcontractarea în integralitate a lucrărilor.
Durata contractului de achiziţie publică include durata prevazută pentru proiectarea şi execuţia lucrarilor solicitate (3 ani) şi perioada de rambursare a creditului (maxim 7 ani) dar nu mai târziu de 2020. Durata de garanţie a lucrărilor este de 2 ani de la semnarea recepţiei la terminarea lucrărilor.