Conform Legii nr. 76/2002 persoanele care în prezent nu au un loc de muncă, care nu au nicio sursă de venit sau care câștiga bani din alte activități autorizate legal dar mai puțin decât valoarea indicatorului social de referință (ISR), care, în prezent, are valoarea de 500 de lei, pot cere ajutor de șomaj.

Valoarea indemnizației de șomaj dar și perioada în care un șomer poate beneficia de aceasta depind de cât a muncit și a plătit taxe la stat.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de șomaj, persoanele trebuie să se afle într-una dintre situațiile de mai jos:

 • le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor;
 • le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului. Aici vorbim despre persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;
 • le-a încetat mandatul pentru care au fost aleși, în situația persoanelor care își desfășoară activitatea în funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
 • le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 • au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri sub 500 de lei;
 • au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă și nu au reușit să se încadreze în muncă;
 • reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora;
 • le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management;
 • le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor salariale din alte state ale Uniunii Europene, din motive neimputabile.

Ce mai spune legea?

De asemenea, potrivit legii și absolvenții în vârstă de cel puțin 16 ani, care nu s-au putut angaja într-o perioadă de 60 de zile de la terminarea școlii, chiar dacă nu au un stagiu de cotizare minim, pot cere ajutor de șomaj.

Legea spune că pentru a putea benefica de ajutorul de șomaj, cei care optează pentru asta ar trebui să aibe stagiu minim de cotizare, de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii.

Conform Legii nr. 76/2002, stagiul de cotizare este perioada muncită legal, în care s-a datorat și plătit statului contribuția pentru șomaj sau perioada în care o persoană s-a asigurat pe cont propriu pentru șomaj și a plătit contribuția stabilită contractual.

Pe de altă parte, cei care vor să beneficieze de ajutorul de șomaj trebuie să fie înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința.

Valoarea indemnizației de șomaj depinde de stagiul de cotizare

 • 75% din valoarea ISR (375 de lei), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
 • 75% din valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:
 • 3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani;
 • 5%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani;
 • 7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani;
 • 10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.
 • Absolvenții de peste 16 ani și fără loc de muncă beneficiază de un ajutor de șomaj de 250 de lei, sumă care se acordă timp de șase luni.

Stabilirea perioadei de acordare a ajutorului de șomaj se acordă astfel :

 • timp de șase luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de minimum un an;
 • timp de nouă luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de minimum cinci ani;
 • timp de 12 luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea indemnizației de șomaj

 • actul de identitate, în original;
 • actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;
 • acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate legal, venituri mai mici decât valoarea ISR.

Însă, în funcție în funcție de situația exactă în care se află fiecare solicitant al ajutorului de șomaj, lista documentelor necesare poate fi mai mare. De exemplu, poate fi necesară prezentarea carnetului de muncă (original și copie), dacă este cazul, sau a unui act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu. Lista tuturor actelor ce pot fi cerute se găsește aici.

Obligații legale pentru cei care solicită ajutor de șomaj

Ajutorul de șomaj vine și cu câteva obligații legale. Spre exemplu șomerii trebuie să se prezinte lunar la agențiile de muncă pentru a primi sprijin pentru angajare, să caute activ un loc de muncă sau să participe la serviciile de stimulare a ocupării și de formare profesională oferite gratuit de autorități.

Important de menționat este că dacă la momentul cererii ajutorului, o persoană „refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă”, solicitanții nu pot primi indemnizația.