În opinia acestuia, această strategie trebuie realizată împreună cu mediul de business (investitori, instituţii financiare, antreprenori) şi implementată pe termen scurt, prin crearea de mecanisme financiare care să stimuleze afacerile din tehnologie şi prin implementarea de politici publice care să favorizeze activitatea de business a firmelor de tip scale-up, informează, vineri, un comunicat al ministerului de resort. 

De asemenea, secretarul de stat Vrînceanu şi-a exprimat dorinţa ca IMM-urile europene să fie susţinute şi încurajate să utilizeze toate oportunităţile de creştere şi dezvoltare a afacerilor, având în vedere faptul că majoritatea întreprinderilor mici şi mijlocii se află în competiţie directă cu marile companii care furnizează produse şi servicii pe pieţele globale. 

"În cadrul intervenţiei sale, demnitarul român a prezentat priorităţile Guvernului în ceea ce priveşte îmbunătăţirea mediului de afaceri şi dezvoltarea sectorului IMM-urilor şi anume: îmbunătăţirea cadrului de reglementare existent, promovarea culturii antreprenoriale, stimularea activităţilor de cercetare – dezvoltare – inovare, încurajarea parteneriatului public – privat, amintind, în context, provocările cu care se confruntă întreprinderile româneşti, cum ar fi: birocraţia, nivelul ridicat al taxelor şi impozitelor, accesul la finanţare", se mai spune în comunicat. 

Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri Claudiu Vrînceanu a reprezentat România la reuniunea SME Envoys (Ambasadorii IMM-urilor), desfăşurată la Ljubljana, Slovenia, în perioada 16-17 iunie 2016. 

Reuniunea, prezidată de către Elżbieta Bieńkowska – comisarul european pentru piaţă internă, industrie, antreprenoriat şi IMM, a cuprins teme de discuţii deosebit de importante pentru sectorul IMM, precum: problemele cu care se confruntă întreprinderile mici şi mijloci la nivelul fiecărui stat membru şi la nivel european, precum şi priorităţile naţionale şi europene pentru sprijinirea IMM-urilor. 

Reţeaua Ambasadorilor IMM (SME Envoy) promovează interesele IMM-urilor în cadrul organismelor guvernamentale, inclusiv la nivel local şi urmăreşte integrarea principiului "Think Small First" în toate politicile şi propunerile de reglementare, acţionează ca interfaţă între Comisia Europeană şi factorii de decizie la nivel naţional în vederea implementării prevederilor Small Business Act (SBA) şi contribuie la evaluarea şi raportarea acţiunilor întreprinse în vederea implementării SBA în statele membre. 

AGERPRES