Anunţ important pentru românii care au contract cu Enel. Aceștia au aflat acum ce se întâmplă cu facturile pentru lunile februarie-aprilie 2023. Ioana Krekan, Manager Activare și Facturare Enel Energie / Enel Energie Muntenia, a anunţat când se vor cere banii pentru această perioadă.

Potrivit acesteia, în acest moment sunt emise facturile pentru perioada de consum octombrie-ianuarie. În ceea ce privește facturile pentru perioada de consum februarie-martie, facturile vor fi emise pe parcursul lunii mai.

Se emit facturile pentru perioada octombrie-ianuarie

„Zilele acestea emitem facturile pentru perioada de consum octombrie-ianuarie, iar pe parcursul lunii mai vom emite facturile aferente consumului lunii februarie și luna martie”, a spus Ioana Krekan.

„Facturile pentru lunile de consum februarie, martie și aprilie, vor fi emise pentru fiecare lună de consum în parte. Am intrat deja într-un flux normal de facturare”, a arătat Ioana Krekan conform dcnews.ro.

Cardul de energie cu care se pot plăti facturile

Este vorba de facturile la electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire. Ajutorul are forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie (total sau parțial). Ajutorul se acordă în două tranșe, a câte 700 de lei fiecare.

Se pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăți, către mai mulți furnizori, până la epuizarea sumei. Plățile se fac prin mandat poștal. Nu se pot efectua mai mult de 8 plăți/loc de consum pe durata programului de sprijin.

Suma de 700 de lei va putea fi utilizată până la 27 decembrie 2023

Prima tranșă a sprijinului, în valoare de 700 de lei, va putea fi utilizată până la 27 decembrie 2023. Vor fi compensate costurile pentru energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleţi, brichete, combustibili lichizi sau solizi şi orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor. Facturile față de furnizorii de energie vor putea cuprinde datorii restante începând cu 1 februarie 2022, cu condiția ca factura să fie emisă după data de 1 ianuarie 2023.

Plățile pentru datoriile față de furnizorii de energie nu vor putea include penalități sau alte daune/interese pentru plata cu întârziere a cheltuielilor cu energia, aceste cheltuieli fiind în sarcina beneficiarului de sprijin.