Daniel Gheorghe (PNL) a depus un proiect de lege în Senat pentru reglementarea activității de cascador profesionist precum și onorariul minim de care poate beneficia o persoană care întreprinde o astfel de activitate. Proiectul stabilește și despăgubirile în caz de deces sau accident.

Deputatul PNL, Daniel Gheorghe propune reglementarea „Activităţii Artiştilor Interpreţi Cascadori şi Liber-Profesionişti din România”. Acesta a depus în Senat un proiect în acest sens care prevede că onorariul unui cascador nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie pe ziua de filmare.

Vezi aici proiectul de lege

„În sensul prezentei legi, prin denumirea «Cascadori Profesionişti» se înţelege referirea privitor la cascadori care au deja experienţă în acest domeniu de activitate şi sunt recunoscuţi de o asociaţie profesională sau cascadori care sunt sau vor fi atestaţi în acest sens, şi care desfăşoară activităţi în colaborare cu instituţii publice de stat sau particulare pe profil artistic din România sau în alte state ale UE. În categoria Cascadorilor Profesionişti se încadrează a. Cascadori artişti interpreţi executanţi; b. Cascadori coordonatori (consilier lupte sau mişcare scenică); c. Cascadori asistenţi coordonatori; d. Cascadori stagiari; e. Corp tehnic (pot face parte: coordonatori instructori, specialist tehnici, cascadori, cascadori stagiari); f. Corp ansamblu (interpreţi artişti colaboratori – figuraţie specială, actori, sportivi colaboratori – care au legătură individuală sau colectivă în interpretarea unor scene de acţiuni speciale care pot fi/deveni periculoase, şi care vor fi asistaţi şi antrenaţi de către coordonatori şi instructori cascadori)”, potrivit proiectului de lege.

Toate persoanele fizice şi juridice care folosesc forţa de muncă în domeniul cascadoriei în România au obligaţia de a se supune legislaţiei în vigoare cu referire la respectarea drepturilor de autor conform normelor C.R.E.D.I.D.A.M. (colectarea drepturilor de autor), precum şi de respectare a drepturilor Asociaţiei Cascadorilor Profesionişti din România T.S., deţinute şi înregistrate prin înregistrarea mărcii la OSIM sub nr. 96044 în temeiul Legii 84/1998, pentru clasele de produce artistice 35, 37, 41, 45, arată proiectul de lege.

Pentru condițiile de muncă și protecție socială, protecția muncii și P.S.I, terțele persoane fizice sau juridice aflate în contract cu interpretul cascador profesionist, are următoarele obligații privind condițiile necesare realizării rolului artistic interpretativ:

  • transportul interpretului la şi de la locaţia filmării în condiţii decente de siguranţă.
  • cazarea interpretului în condiţii decente în funcţie de locaţia şi necesitatea desfăşurării filmării (hotel, rulotă/garderobă, etc.)
  • asigurarea unei alimentaţii zilnice conform programului de lucru, bogat în calorii de cel puţin 5.000 cl/zi.
  • diurna pentru deplasarea interpretului conform legislaţiei în vigoare.
  • asigurarea cadrului privind locaţia şi materialele necesare desfăşurării actului artistic (echipament tehnic de lucru, recuzita, obiecte, utilaje, machia, etc.).
  • asigurarea costumelor necesare pentru interpretarea rolului, precum şi unele echipamente individuale ce nu fac parte din dotarea interpretului cascador.
  • în sitații de forță majoră, angajatorul are obligația de a înștiința interpretul cascador cu cel puțin 48 de ore înainte, asupra modificării orei, datei, respectiv locației unde vor avea loc repetițiile sau filmările programate
  • interpretul cascador nu poate depăşi programul de muncă cu mai mult de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână, conform legii. Orele lucrare suplimentar se plătesc cu un procent de 100%.

Cascadorul interpret sau familia – este despăgubită pentru deces, accident sau prejudiciu moral, în raport cu gravitatea prejudiciului adus. Totodată, angajatorul are obligaţia de a încheia poliţa de asigurare pentru prestaţia artistică a cascadorului.

Cascadorii interpreţi activi vor primi o indemnizaţie egală cu venitul minim pe economie, pe toată perioada activităţii profesionale, dacă acestea se află în contracte de voluntariat cu entitățile statului sau entități juridice, având ca obiect, activități speciale de salvare, recuperare umană și de animale, prevenție, pregătire și informare publică, privind riscurile, accidentele de muncă și de protecția muncii. Indemnizația pentru activitatea de volunar încetează o dată cu ieșirea la pensie a interpretului cascador.