FNGCIMM va garanta în procent de până la 80% din valoare – maximum 2.400.000 EUR – creditele acordate de către instituțiile finanțatoare beneficiarilor eligibili, care desfășoară activități în domeniul agricol, vegetal, zootehnic sau al acvaculturii sau care derulează proiecte de investiții cu finanțare prin PNDR 2014 – 2020 și POPAM 2014 – 2020. Garanția se obține la solicitarea băncii, în baza unei finanțări
aprobate.

”Mediul rural românesc are un potențial economic în creștere care poate fi corelat cu interesul finanțatorilor și al FNGCIMM. Prin încheierea convențiilor de lucru cu EXIMBANK avem convingerea că obiectivele comune cu partenerii noștri orientate către susținerea finanțării beneficiarilor din zonele rurale, precum și valorificarea potențialului din agricultură românească, vor contribui la diversificarea activităților lucrative și la crearea de noi locuri de muncă, cu efect direct în îmbunătățirea calității vieții a locuitorilor acestor comunități locale“,  a declarat Gheorghe Lapadat, Director General al FNGCIMM.

”Căutăm întotdeauna să oferim clienților noștri soluții de finanțare care să le dezvolte business-ul și știm că una dintre preocupările principale ale antreprenorilor care caută susținere financiară este identificarea garanțiilor. Am încheiat aceste convenții cu FNGCIMM tocmai pentru a putea contribui la consolidarea agribusiness-ului românesc într-un context în care agricultură românească este în plină dezvoltare, iar antreprenorii au nevoie de soluții de creditare specializate care să favorizeze creșterea productivității și, implicit, a afacerilor”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

Până în prezent, FNGCIMM a semnat Convenții de lucru pentru acordarea garanțiilor în baza OUG 43/2013 cu patru bănci, respectiv: Libra Internet Bank, First Bank, OTP Bank România și EximBank. Beneficiarii eligibili pentru acest mecanism de garantare sunt: fermieri persoane fizice sau juridice, care desfășoară activități în domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al acvaculturii respectiv:

a) societăți definite conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale care desfășoară activități economice,
constituite conform OUG nr. 44/2008;

c) asociațiile, societățile agricole și cooperativele agricole constituie conform Legii nr. 36/1991 privind
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură și legea cooperației agricole nr. 566/2004;
d) persoane fizice care desfășoară activități economice în domeniul agricol, vegetal, zootehnic și al
acvaculturii.
Sunt eligibili și beneficiarii programelor PNDR 2014 – 2020 și POPAM 2014 – 2020 pentru finanțarea proiectelor de investiții.

***

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SĂ-IFN) este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum și creării și susținerii de locuri de muncă, funcționând că o societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul român, sub supravegherea prudențială a Băncii Naționale a României.

Garanția FNGCIMM SĂ – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru finanțări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanțator.

FNGCIMM SĂ – IFN colaborează cu 27 instituții financiare în baza unor convenții de lucru. Garanția FNGCIMM SĂ – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plata a finanțatorului, însoțită de documentația completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SĂ – IFN asigura o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 4 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din
Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli și principii europene.
Pentru informații suplimentare: [email protected]; www.fngcimm.ro.

***

EximBank se implică activ de peste 25 de ani în susținerea și promovarea mediului de afaceri românesc, sprijinind proiectele companiilor locale. Înființată că agenție de export, EximBank a urmat un parcurs ce i-a permis să depășească acest statut, păstrându-și în același timp unicitatea.
În urmă reajustarilor direcțiilor de acțiune, realizate în timp pentru adaptarea la evoluțiile economice naționale și mondiale, EximBank are astăzi capacitatea de a propune segmentului corporate un portofoliu de produse și servicii atractiv pentru orice tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, derulează tranzacții internaționale, ori se adresează numai pieței interne.
Totodată, pentru că acționează că agent al statului pe piață românească de garanții și asigurări, EximBank este principalul canal prin care fondurile publice, puse la dispoziție de statul român, se infuzează în economia reală, contribuind la creșterea competitivității companiilor locale.
Pentru informații suplimentare: informaț[email protected]; www.eximbank.ro.