În şedinţa de joi, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat un proiect de hotărâre prin care angajaţii Primăriei şi ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local vor primi sporuri de periculozitate.

„Salariații din aparatul de specialitate al Primarului General și instituțiilor și servicilor publice de interes local al Municipiului București, care își desfășoară activitatea în locuri de muncă expertizate ca implicând condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, potrivit buletinelor de determinare emise de autoritățile competente, beneficiază de spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare aprobat de Primarul General, în calitate de ordonator principal de credite dacă au fost încadrați pe o funcție din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare „Administrație”.”, scrie în proiectul aprobat în şedinţa de joi.

Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare este de până la 15% din salariul de bază, în funcţie de timpul lucrat.

Consilierii USR au contestat această măsură. Proiectul nu este deloc clar şi se acordă astfel un cec în alb pentru prime discreţionare, a susţinut consilierul Matei Ţugui: „Dacă ar fi specificat în proiect în ce condiţii se acordă sporurile şi pentru ce posturi , am fi putut vota. Dar aşa, nu putem vota acest proiect, în care nu se clarifică nimic. Se acordă un cec în alb pentru a acorda prime discreţionare, în felul în care este formulat.”