Potrivit proiectului legislativ aprobat de Camera Deputaților, statul nu va mai impozita întreaga sumă din cont. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal vizează reglementarea valorii venitului impozabil atunci când urmează să se efectueze plăţi din fondurile de pensii administrate privat, respectiv Pilonul II, Pilonul III, precum şi segmentul pensiilor ocupaţionale din România.

Pensia privată obligatorie și pensia facultativă se impozitează cumulat, conform prevederilor stabilite de Codul Fiscal pentru veniturile din pensii. Impozitul se calculează prin adunarea tuturor veniturile lunare din pensii private (obligatorie și facultativă), din care se reține 10%.

Soluții pentru pensii mai mari: nu va mai fi impozitată contribuţia la Pilonul II, ci doar câştigurile

Potrivit proiectului, drepturile privite în conformitate cu prevederile Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, ale Legii 204/2006 privind pensiile facultative şi ale Legii 1/2020 privind pensiile ocupaţionale reprezintă venituri din pensii.

Atenţie! Totul ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

Deputaţii au modificat şi prevederile referitoare la stabilirea venitului impozabil lunar din pensii.

Conform actului normativ, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit titlului V – contribuţii sociale obligatorii.

Pentru sumele primite ca plată unică de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat şi moştenitorii legali ai acestora, în conformitate cu prevederile Legii 411/2004, venitul impozabil este constituit din sumele care depăşesc contribuţiile nete ale participanţilor la care fiecare fond de pensii acordă un singur plafon de venit neimpozabil.

„Legea adoptată prevede că la momentul la care o persoană încheie un contract de pensie pentru pilonii II, III, IV (private și ocupaționale), partea de impozitare- respectiv cei 10% pe care statul îi ia la momentul pensionării – să se refere strict la randament, și nu la contribuțiile efective pe care fiecare persoană le are în contul individual”, a transmis unul dintre inițiatorii proiectului de lege, deputatul liberal Mara Calista.

Acest proiect legislativ a fost inițiat de mai mulți deputați PNL, USR, UDMR, dar și deputați neafiliați și ai altor minorități.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în iunie și a primit avize favorabile de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaților.

Care este motivul acestor schimbări

În expunerea de motive a inițiatorilor acestui proiect se specifică faptul că sumele obținute din Pilonul I și Pilonul II nu vor putea asigura singure un trai decent la pensionare pentru actualii contributori, iar soluția este ca populația să se îndrepte treptat spre un sistem privat de pensii.

„Pensia publică viitoare va fi mai mică și va veni mai târziu. Soluția este ca populația să meargă treptat către un sistem privat de pensii. (…)

Dar pentru a crește contributivitatea la sistemele facultative de pensii prin atragerea cât mai multor persoane interesate, trebuie creat un cadru legal de impozitare echitabil al acestora pentru a le face atractive și rentabile”, se arată în expunerea de motive a inițiatorilor acestui proiect legislativ.