Mai mult de jumătate din apele monitorizate ale României, respectiv 51,28%, au calitate foarte bună şi bună, 44,33% au calitate moderată, iar 4,39% au calitate slabă şi proastă, informează Administraţia Naţională „Apele Române”.

„Conform statisticilor realizate la nivel naţional de către Administraţia Naţională „Apele Române”, din cei 37.605,38 de km de cursuri de apă reprezentând cele 818 corpuri de apă monitorizate de către specialiştii Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 51,28% au calitate foarte bună şi bună, 44,33% au calitate moderată, iar 4,39% au calitate slabă şi proastă. Prin urmare, cele peste 50% din corpurile de apă monitorizate de ANAR ce au calitate foarte bună şi bună se află amplasate în marea lor majoritate în bazinele hidrografice Siret, Crişuri, Tisa, Nera-Cerna, Mureş, Jiu, Olt şi în bazinul litoral”, se menţionează în comunicat.

Dintre corpurile de apă monitorizate de ANAR (sub 45%) care au calitate moderată, slabă şi proastă se află în majoritate în bazinele hidrografice Vedea, Prut şi Bârlad. În cadrul acestor bazine o pondere importantă o constituie cursurile de apă nepermanente.

„Apa este o resursă strategică, din nefericire, ameninţată de acţiunile antropice. În acelaşi timp, ea este o resursă naturală care generează energie neconvenţională, dar este şi o resursă epuizabilă şi vulnerabilă, care se deteriorează”, susţine Ervin Molnar, director general AN Apele Române.

Principalele surse de poluare a apelor sunt marile aglomerări urbane, dar şi depozitele necontrolate de deşeuri de pe malurile râurilor, motiv pentru care este necesară în continuare educarea populaţiei în direcţia adoptării unui comportament adecvat faţă de apă.

ANAR, prin Administraţiile Bazinale de Apă/Sistemele de Gospodărire a Apelor, asigură monitorizarea calităţii resurselor de apă în cele 11 spaţii/bazine hidrografice, latura operativă a acestei activităţi fiind realizată printr-o reţea proprie de 42 laboratoare de calitatea apei (1 Laborator Naţional, 3 laboratoare regionale, 8 laboratoare bazinale şi 30 laboratoare locale, laboratoare acreditate RENAR cu respectarea cerinţelor de calitate impuse de legislaţia în domeniu.

Potrivit sursei citate, pentru apele de suprafaţă, procesul de monitorizare este în strânsă legatură cu procesul de evaluare a calităţii acestora, având drept scop cunoaşterea şi caracterizarea stării apelor de suprafaţă. Monitorizarea şi evaluarea stării de calitate se realizează la nivel de corp de apă, acesta fiind unitatea de bază care se utilizează pentru stabilirea, raportarea şi verificarea modului de atingere al obiectivelor ţintă ale Directivei Cadru Apă.

Evaluarea stării de calitate a corpurilor de apă de suprafaţă este un proces complex ce se realizează prin integrarea tuturor elementelor de calitate monitorizate (biologice, fizico-chimice generale şi poluanţi specifici). Starea finală de calitate ia în considerare cea mai defavorabilă situaţie (principiul one out – all out).