Prețul de pornire a licitației este de 5.366.278 EUR, exclusiv TVA.

Ofertanții care doresc să participe la licitație trebuie să depună la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de organizarea ședinței de licitație, până la ora 16:00, documentele specificate în cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achiziționat de la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. pentru suma de 5.000 Lei, exclusiv TVA. Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar în contul unic de insolvență al societății NEFERAL S.A., pe baza facturii comunicate de lichidatorul judiciar.

Pentru informații suplimentare va rugăm sa ne contactați la numărul 021.319.94.76 sau la adresa de email [email protected]