În conformitate cu prevederile contractului de vânzare – cumpărare acţiuni, încheiat între Autoritate pentru Valorificarea Activelor Statului şi Compania FORD Motor, la data de 31 ianuarie 2008 expira termenul de valabilitatea al acestuia.

Şefii celor două echipe de negociere, Sebastian Vlădescu şi Teodor Atanasiu, respectiv Lyle Watters, au semnat actul adiţional de prelungire a contractului cu 45 de zile. Noul termen de valabilitate este 14 martie 2008.

Părţile îşi exprimă speranţa că până la sfârşitul lunii februarie să primească răspunsul Comisiei Europene cu privire la tranzacţia pentru Automobile Craiova.

Până la primirea acestui răspuns comisia de privatizare şi reprezentanţii Ford vor continua procedurile preliminare necesare intrării în vigoare a contractului.

Data: 30 ianuarie 2008

Sursa: AVAS