Anunț de ultimă oră pentru 5 milioane de oameni! Este vorba despre proiectul de ordonanţă de Urgenţă ce vizează decontarea directă obligatorie între asigurătorii de RCA, publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Serviciul de asigurare de decontare directă garantează persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asigurătorului la care aceasta are încheiată asigurarea RCA în vederea recuperării prejudiciului, urmând ca acesta să recupereze în totalitate sau în parte sumele achitate de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului.

Anunț de ultimă oră pentru 5 milioane de oameni

„Având în vedere interesul public general, evitarea riscului de concentrare a pieţei şi evitarea instituirii unei pieţe cu structură de monopol, prin transformarea decontării directe într-un serviciu de asigurare obligatoriu a fi contractat de către asigurat şi asigurătorul RCA se urmăreşte creşterea încrederii asiguratului în propriul asigurător, prin faptul că acesta nu ar mai fi nevoit să se adreseze unui asigurător cu care acesta nu are o relaţie contractuală prealabilă.

În aceste condiţii, teoretic, la alegerea asigurătorului propriu nu mai este avut în vedere ca principal criteriu de selecţie preţul asigurării ci alte criterii orientate spre calitatea serviciilor oferite, inclusiv în acordarea despăgubirilor”, este scris în expunerea de motive a proiectului.

Acesta menţionează că un alt scop al introducerii acestui serviciu de asigurare este acela de soluţionare amiabilă a unui număr extrem de mare de dosare de daună de regres administrativ, în special de micşorare a costurilor de gestionare a acestora, dar şi reducerea termenului de acordare a despăgubirilor

„Prin aplicarea acestuia se urmăreşte beneficiul asiguratului, creşterea încrederii în propriul asigurător şi optimizarea costurilor cu despăgubirile, ce pot duce la scăderea primelor de asigurare”, este menționat în document.

Potrivit informațiilor din proiectul respectiv, decontarea directă între asiguratorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

  • accidentele auto se produc pe teritoriul României;
  • vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România;
  • prejudiciile au rezultat în urma unui eveniment produs exclusiv între două vehicule;
  • ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
  • din accident s-au produs prejudicii exclusiv vehiculelor.

Situațile în care se îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile prevăzute

Trebuie menționat că, în situațile în care se îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile prevăzute, persoana prejudiciată avizează dauna la propriul asigurator RCA. Procedura de decontare directă se stabileşte prin reglementări ale ASF.

Proiectul menţionează că prevederile nu aduc atingere dreptului persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate verifică valabilitatea asigurărilor RCA ale vehiculelor implicate în accident prin interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, iar rezultatul interogării este opozabil ambilor asigurători.

„În limitele despăgubirii achitate, asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate este subrogat în toate drepturile acesteia împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului”, este scris în proiect.