UPDATE. Clientul D&B David şi Baias este traderul de cereale Alfred Toepfer, unul dintre principalii jucători din comerţul agricol autohton, potrivit informaţiilor publice aflate pe portalul instanţelor de judecată.Mai jos, decizia aşa cum este înscrisă pe portal.just.ro

Admite recursurile declarate de reclamanta S.C. „ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL” GMBH şi de pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bucureşti împotriva sentinţei civile nr.2624 din 12 aprilie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.  Obligă pe pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bucureşti să restituie reclamantei suma de 4.892.797 lei, cu titlu de dobândă calculată de la data expirării termenului legal de soluţionare a deconturilor de TVA aferente perioadei mai-octombrie 2007, până la data rambursării efective a sumei de 7.427.417 lei"

"Avocaţii D&B David şi Baias au asistat o companie în cadrul procedurii de obligare a organelor fiscale la plata dobânzilor pentru rambursarea cu întârziere a TVA ca urmare a prelungirii nejustificate a verificării documentare a deconturilor de TVA şi, ulterior, a inspecţiei fiscale anticipate demarate pentru soluţionarea aceloraşi deconturi. Într-o primă fază, Curtea de Apel Bucureşti a admis parţial acţiunea societăţii, obligând ANAF la plata unor dobânzi de două milioane de lei. După recursul ANAF, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis în integralitate acţiunea societăţii şi a obligat ANAF la plata unor dobânzi de aproape cinci milioane de lei", conform unui comunicat al PwC, citat de Agerpres.

Argumentaţia avocaţilor D&B David şi Baias în acest caz a fost axată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în special în speţa Steaua Română, caz reprezentat tot de avocaţii D&B, potrivit căreia, ca regulă, procedurile interne ale autorităţilor fiscale care au determinat rambursarea cu întârziere a TVA nu suspendă cursul dobânzilor pentru sumele nerambursate la termen, precizează PwC.

D&B David şi Baias este societatea de avocaţi corespondentă a PwC România, fiind integrată în reţeaua societăţilor de avocaţi corespondente PwC, care include peste 2.000 de avocaţi în 75 de jurisdicţii.