Absolvenţii de liceu s-au îndreptat mai ales spre specializările Hidrologie şi Meteorologie (13 candidaţi pe loc), Planificare teritorială (12 candidaţi pe loc), Geografia turismului (12 candidaţi pe loc), Cartografie (11 candidaţi pe loc), Geografie Bucureşti (10 candidaţi pe loc).

La Facultatea de Administraţie şi Afaceri media înscrierilor este de 8,47 candidaţi pe loc, iar cea mai căutată specializare este Administrarea afacerilor (12,5 candidaţi pe loc), la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării media este de 7,39 candidaţi pe loc, la Facultatea de Ştiinţe Politice de 6,94 candidaţi pe loc şi cele mai căutate specializări sunt Studii de securitate (11,21 cand/loc), Ştiinţe politice (8,33 cand/loc), la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine media este de 5,74 cand/loc, iar cele mai căutate specializări sunt Limbi Moderne Aplicate (77,75 cand/loc), Studii americane (12 cand/loc), Rusă (12 cand/loc), Japoneză (10,4 cand/loc), Arabă (6,8 cand/loc).

La Facultatea de Drept media înscrierilor este de 5,31 candidaţi pe loc, la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 4,24 candidaţi pe loc, la Facultatea de Biologie 4,24 candidaţi pe loc, la Facultatea de Litere 4 cand/loc, iar cea mai căutată specializare este cea de Studii europene cu 8 candidaţi pe loc.

La Facultatea de Istorie sunt 3,7 cand/loc. Cea mai căutată specializare: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (8,58 cand/loc).

Potrivit UB, înscrierile continuă la Facultatea de Fizică până la data de 19 iulie, Facultatea de Chimie până la 20 iulie, Facultatea de Filosofie 20 iulie, Facultatea de Ştiinţe Politice 20 iulie, pentru specializările Ştiinţe politice şi Studii de securitate, Facultatea de Geologie şi Geofizică 21 iulie.
La Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (FJSC) a Universităţii din Bucureşti, 1.070 de candidaţi au dat admitere miercuri.