Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) va putea desemna unul sau mai mulţi furnizori care să presteze serviciile incluse în sfera serviciului universal în domeniul serviciilor poştale, după ce solicită acest lucru printr-o cerere transmisă arbitrului telecom, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.

Conform procedurii dezbătute şi adoptate împreună cu industria, în cadrul unei şedinţe a Consiliului Consultativ, orice furnizor de servicii poştale poate fi desemnat furnizor de serviciu universal dacă este autorizat să furnizeze serviciile incluse în sfera serviciului universal şi solicită desemnarea printr-o cerere către ANCOM. Solicitarea trebuie trimisă în maxim 30 de zile de la anunţul public al Autorităţii privind iniţierea procedurii de desemnare şi va conţine informaţii referitoare la situaţiile financiare pentru ultimii trei ani, cerinţele de calitate a căror îndeplinire este garantată de solicitant, amplasamentul punctelor fixe de acces şi de contact deservite de personal şi estimarea costului net maxim aferent furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea.

„Criteriile de ordin economic şi tehnic au o pondere de 50% în punctajul final, restul de 50% fiind reprezentat de propunerea financiară. În cazul în care niciun furnizor de servicii poştale nu solicită desemnarea sau dacă niciunul dintre cei care au solicitat nu îndeplineşte punctajul pentru a fi desemnat, ANCOM poate desemna un furnizor de serviciu universal din oficiu”, se menţionează în comunicatul ANCOM.

Potrivit sursei citate, furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a furniza servicii la tarife accesibile pe întreg teritoriul pentru care a fost desemnat, inclusiv în zonele situate în condiţii geografice excepţionale sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde volumul de corespondenţă este mic şi din acest motiv activitatea poate fi neprofitabilă.

De asemenea, printre obligaţiile impuse furnizorului de serviciu universal se regăsesc şi cele referitoare la respectarea condiţiilor de livrare a trimiterilor incluse în sfera serviciului universal, stabilite de ANCOM şi a cerinţelor esenţiale, inclusiv a normelor privind securitatea reţelei poştale publice pe care o operează.

În privinţa tarifelor aferente acestor servicii, precum şi orice modificare a acestora, ANCOM precizează că acestea vor fi aprobate şi că vor fi uniforme pentru toţi utilizatori.

„Costul net al obligaţiilor de serviciu universal se calculează ca diferenţa dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal şi costul net al aceluiaşi furnizor de servicii poştale, în cazul în care şi-ar desfăşura activitatea fără a avea obligaţiile de serviciu universal. Compensarea costului net se va realiza doar la cererea furnizorului şi doar dacă ANCOM decide, în urma unei analize economice, că acesta constituie o sarcină injustă. Această situaţie apare dacă nivelul rentabilităţii capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor legale se află sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM”, notează Autoritatea.

Accesul la serviciul universal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale de bază, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

Serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal sunt: colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, imprimate şi pachete mici, în greutate de până la două kg (inclusiv); colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv); distribuirea coletelor poştale în greutate de până la 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; serviciul de trimitere recomandată; serviciul de trimitere cu valoare declarată; colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale. Nu sunt incluse în sfera serviciului universal trimiterile poştale în număr mare (corespondenţă, imprimate, colete şi pachete mici).