Conform EFE, Comisia Europeană, care îi va reprezenta pe Cei 27, va încerca să ajungă la un acord cu ţările membre ale CGPM privind „măsurile pentru îmbunătăţirea sustenabilităţii activităţilor de pescuit şi conservarea bogăţiei mediului înconjurător al Mediteranei şi Mării Negre. În documentul amintit, UE intenţionează să propună măsuri de conservare şi administrare pe baze ştiinţifice a coralului roşu, rechinilor şi cetaceelor.
Cu acelaşi prilej, vor fi majorate standardele minime pentru gestionarea pescuitului în Marea Neagră. În cadrul reuniunii, vor mai fi abordate probleme ale cooperării cu organizaţiile internaţionale şi viitorul rol al grupului de lucru creat în 2011 pentru modernizarea cadrului juridic şi instituţional al CGMP.
CGMP a fost înfiinţată în 1949 cu mandatul de a promova dezvoltarea, gestionarea raţională, exploatarea responsabil şi conservarea resurselor marine din Marea Mediterană şi Marea Neagră. Comisia este o organizaţie interguvernamentală care îi reuneşte anual pe cei 24 de membri pentru a-i informa în legătură cu tendinţele din pescuit şi a schimba informaţii, realiza studii ştiinţifice, dezbate politici şi a face recomandări pentru o gestionare raţională a resurselor piscicole.
Printre membrii CGMP se regăsesc nouă state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Cipru, Franţa, Grecia, Italia, Malta, România, Slovenia şi Spania.
Sursa: Agerpres