În urma deciziei României de închidere a două unităţi miniere necompetitive, ţara a notificat Comisia, în noiembrie 2016, că intenţionează să acorde o finanţare publică în valoare de 447,8 milioane de lei (aproximativ 99 de milioane de euro) pentru a se asigura că închiderea respectivelor unităţi se desfăşoară în condiţii corespunzătoare. 

Din evaluarea Comisiei a reieşit că, în conformitate cu Decizia Consiliului, ajutorul vizează facilitarea procesului de închidere, urmând ca un sprijin financiar în valoare totală de 233,7 milioane de lei (aproximativ 52 de milioane de euro) să fie acordat lucrătorilor care îşi vor pierde locul de muncă ca urmare a închiderii minelor. Sprijinul de stat va servi, în special, la finanţarea salariilor compensatorii pentru personalul disponibilizat, a programelor de reconversie profesională destinate foştilor angajaţi şi a altor prestaţii sociale pentru respectivii lucrători. Acest sprijin va fi utilizat, de asemenea, pentru întreprinderea măsurilor necesare de siguranţă în subteran care au legătură cu închiderea minelor, pentru reabilitarea arealelor miniere şi pentru recultivarea terenurilor după închiderea minelor. Cu restul ajutorului, respectiv 214,1 milioane de lei (aproximativ 47 de milioane de euro), se vor acoperi pierderile de producţie ale minelor până la închidere. 

Executivul comunitar subliniază că responsabilitatea luării deciziilor de a închide sau nu minele de cărbune deţinute de stat revine statelor membre. În conformitate cu normele UE în materie de ajutoare de stat, în special Decizia 2010/787/UE a Consiliului, statele membre pot sprijini închiderea minelor de cărbune necompetitive în vederea atenuării impactului social şi de mediu. 

Ajutoarele prin care se acoperă costurile excepţionale rezultate din activităţile care au legătură cu închiderea minelor, în special cele sprijinul destinat reducerii costurilor sociale, cum ar fi plata prestaţiilor sociale sau a pensiilor anticipate, costurile lucrărilor de siguranţă sau de reabilitare a arealelor care sunt efectuate în unităţile de producţie vizate de închidere şi costurile pentru pomparea şi epurarea apelor din minele dezafectate, pot fi plătite după închidere până în 2027, tot pe baza unui plan de închidere aprobat. 

De la căderea regimului comunist în 1989, minele din Valea Jiului au primit subvenţii în valoare de mai multe sute de milioane de euro. În 2012, Guvernul român a promis Bruxelles-ului că va reduce treptat ajutoarele de stat acordate minelor nerentabile şi se va reorienta spre sursele de energie regenerabile. 

Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului (SNIMVJ) se va ocupa de închiderea a trei mari mine până în luna ianuarie 2018.

SURSA: Agerpres