Totuşi, se menţionează că din această sumă, la preluarea mandatului de către actualul Consiliu de Administraţie al TVR, la 1 iulie 2010, un deficit de 77,14 milioane de lei exista deja.

Printre cauzele situaţiei economice actuale a Televiziunii Române se numără neindexarea taxei TV, rămasă la 4 lei din 2003, anularea scutirii de TVA pentru cumpărarea de licenţe şi creşterea acestei taxe de la 19 la 24%, criza economică cu impact asupra veniturilor din publicitate, care au scăzut cu 54% faţă de 2008 şi introducerea din 2005 a contribuţiei de 15% din totalul veniturilor generate de publicitate la Consiliul Naţional al Cinematografiei.

De asemenea, în document se afirmă că o indexare anuală a taxei TV cu rata inflaţiei, ceea ce însemna 7,5 lei pe lună la nivelul anului trecut, ar fi fost suficient pentru ca TVR să nu aibă deficit.

‘În condiţiile date, fără schimbarea cadrului legislativ care o guvernează, Televiziunea Română nu poate depăşi situaţia critică în care se află fără a fi iremediabil afectată organizaţional şi din punctul de vedere al credibilităţii în rândul mijloacelor de comunicare în masă din România’, se susţine în raport.

În plus, un impact asupra cheltuielilor l-au avut deciziile manageriale luate de fostul Consiliu de Administraţie al TVR, printre care sunt enumerate gestionarea deficitară a relaţiei contractuale cu Splendid Media – regia care a intermediat vânzarea de publicitate pentru Televiziunea publică -, achiziţia de licenţe în condiţiile inexistenţei unei strategii de programe pe termen lung, fundamentată economic, cum s-a întâmplat în cazul contractelor cu UEFA şi cu NBC, acumularea de penalităţi aferente sumelor datorate, în principal, către bugetul de stat.

"O influenţă aparte, prin gravitatea impactului financiar asupra SRTv, a generat-o încheierea unui Contract Colectiv de Muncă (CCM) în condiţiile în care CA era demis de Parlamentul României, în martie 2010. CCM la nivelul TVR este încheiat pe o perioadă de doi ani, spre deosebire de cele anterioare, încheiate doar pe câte un an", se precizează în raport.

Reprezentanţii TVR completează că la sfârşitul lui 2010 s-a consemnat o scădere a cheltuielilor angajate în semestrul 2 în raport cu semestrul 1.

"Principalele surse ale amplificării pierderilor TVR în 2010 sunt licenţele pentru sport (de la 33 milioane lei în 2009 la peste 101 milioane lei în 2010, în conformitate cu angajamentele contractelor încheiate anterior), diferenţe de curs valutar nefavorabile (de la 3,5 milioane lei în 2009 la 16,3 milioane lei în 2010), penalităţi bugetare (5 milioane lei în 2009 la 31 milioane lei în 2010)", se precizează în document.

Preşedintele director-general al TVR, Alexandru Lăzescu, subliniază în raport că, la ora actuală, Televiziunea Română difuzează cele mai bune talk-show-uri culturale, film şi seriale din piaţa de televiziune, precum şi cele mai importante competiţii sportive din lume. Totodată, Lăzescu arată că Televiziunea Română se află în plin proces de redefinire a identităţii canalelor şi a strategiei de programe.

‘"Am regândit inclusiv rolul pe care TVR ar trebui să-l joace în societate, noua abordare punând accent pe dezbateri, programe de instruire, campanii sociale, parteneriate strategice şi schimbul de idei cu societatea civilă, profesioniştii de media şi zona academică. Trebuie să revenim pe piaţa producţiei de documentare, a ecranizărilor şi a serialelor de televiziune. Obiectivul final al acestor demersuri este să creştem calitatea producţiilor şi a dialogului cu publicul, în acord cu misiunea TVR de serviciu public. Un alt deziderat important este acela de a conserva şi digitaliza arhiva TVR, pentru a pune în valoare acest patrimoniu de interes naţional", mai menţionează preşedintele-director general al TVR în document.

Raportul de activitate al TVR pe anul 2010 a fost adoptat joi cu unanimitate de voturi de Consiliul de Administraţie. În 2009, TVR a avut un deficit de 48 de milioane de lei.
SURSA: Agerpres