Este vorba despre Tudor Baltă, Viorel Olea, Marcela Frigioiu şi Adrian Cighi numiţi în baza hotărârilor AGOA nr. 5/22.12.2014, nr. 7/12.04.2016 şi a unei hotărârii AGOA din 29 martie 2012. Hotărârea este executorie. Decizia Tribunalului Constanţa este rezultatul acţiunii iniţiate în instanţă de Comvex SA şi Organizaţia Patronală 'Operatorul Portuar' Constanţa. Cele două entităţi au arătat că niciunul dintre cei patru nu a fost numit cu respectarea cerinţelor legale.
Astfel, hotărârile adoptate de acest Consiliu de Administraţie vor trebui anulate de la caz la caz, în funcţie de cvorum şi majorităţile constituite pentru adoptarea acestora, pe parcursul ultimilor 4 ani. ”Cei patru membri ai CA au adoptat cu bună ştiinţă hotărâri în detrimentul intereselor economice ale Comunităţii Portuare, ceea ce a atras constant protestele publice ale Sindicatelor şi Patronatelor Portuare. Prin decizia justă a instanţei s-a ajuns la situaţia de normalitate aşteptată de întreaga Comunitate portuară. Totodată, considerăm că decizia creează premise şi pentru implicarea activă şi decisivă a Guvernului actual în procesul de soluţionare a problemelor de la Portul Constanţa”, subliniază reprezentanţii patronatului. (Sursa: Agerpres)