Din totalul mărfurilor transportate pe calea ferată, 78,9% au avut o destinaţie internă, iar dintre ele din transportul rutier 76,9% au avut destinaţie internă. 

Cu avionul au fost transportate 45.000 tone mărfuri, în creştere cu 12,2% faţă de anul 2016, din care 97,3% în curse internaţionale. 

În transportul maritim au fost înregistrate 46,126 milioane tone, din care 46,070 milioane tone cu destinaţie internaţională. Comparativ cu anul precedent, volumul total a marcat o scădere cu 0,3%. 

Mărfurile transportate pe căi navigabile interioare în anul 2017, au totalizat 29,043 milioane tone, din care 50,4% în transport naţional. Volumul mărfurilor transportate a înregistrat o scădere cu 4,7% faţă de anul precedent, în timp ce parcursul mărfurilor a scăzut cu 4,8%. 

Prin conducte petroliere au fost transportate 6,551 milioane tone produse. 

În anul 2017, în transportul rutier naţional, 64,1% din volumul mărfurilor au fost transportate pe distanţe între 1 şi 49 km, 19,8% pe distanţe cuprinse între 50 şi 149 km şi 14,1% pe distanţe cuprinse între 150 şi 499 km. 

În transportul rutier, diviziunile de mărfuri cu cele mai mari ponderi în totalul mărfurilor transportate au fost: minereuri metalifere şi alte produse de minerit şi exploatare de carieră; turbă; uraniu şi thoriu (27,5%) şi alte produse minerale nemetalice (17,1%). 

În transportul feroviar, ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate au fost înregistrate pentru diviziunile cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale (33,0%) şi cocs, produse rafinate din petrol (28,6%), iar în cel maritim la diviziunile produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit (35,1%) şi cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale (20,2%). 

În transportul naţional pe căi navigabile interioare, 59,3% din volumul mărfurilor au fost transportate pe distanţe cuprinse între 150-299 km. Ponderi importante în total mărfuri transportate au fost înregistrate la diviziunile minereuri metalifere şi alte produse de minerit şi exploatare de carieră; turbă; uraniu şi thoriu (47,1%) şi produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit (28,7%). 

Anul trecut, în transportul rutier de mărfuri, mărfurile transportate în cont propriu au reprezentat 53,4% din total, iar în ceea ce priveşte destinaţia, 23,1% din total mărfuri s-a înregistrat în transport internaţional (inclusiv transport între state terţe şi cabotaj). 

În transportul rutier internaţional de mărfuri, 94,5% din totalul mărfurilor descărcate au provenit din state membre ale Uniunii Europene şi 93,3% din totalul mărfurilor încărcate au avut ca destinaţie state membre ale Uniunii Europene. Cele mai mari cantităţi de mărfuri au provenit din Germania (23,6%), Ungaria (14,5%) şi Italia (12,7%), iar în ceea ce priveşte încărcările, 21,4% din volumul mărfurilor au avut ca destinaţie Germania, 16,2% Ungaria şi 14,1% Italia.