Conform sursei citate, societatea a obţinut un profit net de 33,061 milioane lei în al treilea trimestru din acest an, în scădere cu 57% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2016.

Transgaz a raportat venituri din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare şi de construcţii conform cu IFRIC12 în urcare cu 5% faţă de realizările din primele 9 luni ale anului precedent, înregistrându-se o creştere de 61,963 milioane de lei. Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare şi de activitatea de construcţii conform cu IFRIC12 au scăzut cu 1% faţă de 9 luni 2016, nivelul acestora fiind cu 10,358 milioane de lei mai mic.

Cheltuielile pentru investiţii realizate la 30 septembrie 2017 au fost de 46,026 milioane de lei, din care 2,669 milioane de lei reprezintă instalaţii de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin HG nr. 1043/2004.

Conform raportului, la 30 septembrie 2017, volumul creanţelor restante a fost de 306,917 milioane de lei, cu 56,498 milioane de lei mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (250,419 milioane de lei). Totodată, Transgaz menţionează că la data de 30 septembrie 2017 nu înregistrează plăţi restante.

Potrivit raportului, la 30 septembrie 2017, s-a vărsat la bugetul de stat suma de 536,775 milioane de lei, din care: taxa pe valoarea adăugată – 203,759 milioane de lei, redevenţa petrolieră – 149,526 milioane de lei, impozit pe profit – 97,5 milioane de lei, impozitul pe monopolul natural – 44,288 milioane de lei, impozitul pe venituri din salarii – 32,466 milioane de lei. De asemenea compania a achitat bugetelor locale, fondurilor speciale şi asigurărilor sociale suma de 102,183 milioane de lei.