România are proiecte de investiții în proces de implementare și/sau planificare pentru dezvoltarea infrastructurii cofinanțate prin granturi UE. Transgaz în calitate de OST (operator de sistem de transport) are un Plan de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale (SNT) pe următorii 10 ani, cu proiecte in valoare estimată la aprox. 4,1 miliarde euro.

În cadrul acestui proiect de dezvoltare, Transgaz vizează crearea un hub gazier în România. Ideea a apărut în urmă cu trei ani, iar acum a ajuns în punctul în care acționarii trebuie să aprobe finanțarea pentru acest proiect care se va întinde pe aproape 10 ani.

Un proiect ambițios

România hub gazier este un proiect ambițios care presupune construirea unei noi viziuni asupra pieței gazelor naturale, aceea a construirii unei piețe libere, lichide, responsabile, atent supravegheate, dezvoltând modalități de susținere a clienților vulnerabili, unic dispecerizate pentru prevenirea crizelor în situații excepționale și total integrate în Uniunea Energetică Europeană.

HUB-ul presupune regândirea tuturor activităților din sectorul gazelor naturale într-un singur scop, acela de a facilita tranzacționarea gazelor naturale cu scopul obținerii celor mai bune prețuri și a asigurării calității serviciului de transport gaze naturale.

HUB-urile de gaze naturale sunt situate în centrul rețelelor de transport gaze naturale: conducte de transport gaze naturale, sisteme de înmagazinare gaze naturale, terminale de gaz natural lichefiat (GNL) etc. și sunt utilizate ca puncte centrale ale prețurilor pentru gazul natural.

Dezvoltarea unui hub de gaze naturale presupune:

 • existența unei rețele de conducte de transport gaze naturale și depozite de înmagazinare gaze naturale care permit tranzacționarea cantităților de gaze în scurt timp;
 • existența surselor diverse de aprovizionare cu gaze naturale: producția internă, importuri prin conducte de interconectare, transporturi de GNL de peste mări;
 • existența unei piețe puternice pentru consumatorii de gaze naturale cu interese concurente de cumpărare (de la consumatorii casnici, până la cei industriali) este considerată de asemenea crucială pentru dezvoltarea unei piețe diverse;
 • existența unui regulament care să permită participanților autohtoni și străini să tranzacționeze și să acceseze conductele de transport și instalațiile de depozitare este, de asemenea, considerat ca fiind esențial pentru crearea unui hub de gaz. Participanții trebuie să știe că pot avea încredere într-un guvern care să nu intervină atunci când prețurile merg împotriva intereselor locale;
 • existența, în primele etape ale dezvoltării unui hub comercial, a unei aprovizionării excesive cu gaze naturale pentru a permite schimbul de mărfuri în volume semnificative.

Dezvoltarea unui HUB GAZIER REGIONAL în România implică efortul comun al tuturor părților implicate: guvern, autorități, instituții europene și naționale.

Avantajele României

 • România are cea mai mare piață gazieră din regiune și cea mai mică dependență de importuri, înregistrează 80% din producția din regiune (noi resurse din MN).
 • România se bucură de o poziție geostrategică fiind localizată pe importante coridoare de transport între piețele bine dezvoltate din centru Europei și sursele de aprovizionare din SE Europei.
 • România dispune de depozite de înmagazinare bine dezvoltate și de interconectări cu Bulgaria, Ucraina, Ungaria, Moldova.
 • Se preconizează o creștere cu 53% a cererii de gaze naturale la nivel regional până în 2035 (de la 26 mld.mc/an la 49 mld.mc/an RO,GR,SRB,BG).
 • Nu există nici un HUB gazier în SE Europei. Regiunea Balcanică nu dispune de nici un Punct de Tranzacționare (PT) (cele mai multe din cele 17 PT sunt localizate în N și V Europei).

Acțiuni întreprinse până acum

 

29 decembrie 2017 – Adresa nr. 4795/GS prin care Ministerul Economiei solicită Transgaz să  analizeze oportunitatea și posibilitatea creării unui hub de gaze;

25 aprilie 2019 – Întâlnire la între Transgaz – OMV Petrom – Central European Gas Hub (CECH), la București;

03-04 iunie 2019 – Întâlniri CEGH – OMV – Transgaz – Gaz Connect și Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei din Austria, la Viena – colaborare pentru dezvoltarea Hub-ului Gazier în România;

31 iulie 2019 – Informare CA Transgaz privind încheierea unui Acord de Cooperare cu CECH pentru constituirea unui HUB Gazier în România;

01 august 2019 – semnarea Acordului de Cooperare între Transgaz și CECH la București;

01 octombrie 2019 – Întâlnire între Transgaz și CEGH, la Timișoara, pentru stabilirea liniilor de acțiune cuprinse în foaia de parcurs și a responsabilităților între părți în acest scop;

30 octombrie 2019 – Informare CA Transgaz privind semnarea Acordului de Cooperare cu CECH Austria;

06 februarie 2020 – HCA nr. 5 avizarea înființării  societății Romanian Gas Hub Services SA și a Actului Constitutiv al noii societăți, în vederea supunerii spre aprobare AGA.

 • Aprilie 2020 – a fost aprobată înființarea noii societăți