Intrarea în funcţiune a sistemului SENT a generat o serie de avantaje majore comparativ cu procesarea manuală a plăţilor interbancare cu ordin de plată și debit direct. Avantajele s-au resimţit la nivelul instituţiilor financiare şi se pot rezuma astfel: viteză mai mare, siguranţă sporită şi tarife reduse substanţial.

13 mai 2005 a reprezentat pentru România alinierea la standardele europene în domeniul plăţilor. La acea dată a intrat în funcţiune sistemul electronic de plăţi sub 50.000 lei (SENT), sistem ce reprezintă peste 95% din plăţile efectuate într-o zi între băncile din România, cu ordine de plată, debite directe și instrumente de debit.” a declarat Sabin Carantină, Directorul General al TRANSFOND.

Pe parcursul celor 10 ani de funcționare, principala preocupare a societății a fost operarea la parametri maximali de calitate, viteză și siguranță a tuturor componentelor Sistemului Electronic de Plăți,dublată de preocuparea pentru modernizarea și alinierea sistemului SENT la cerințele europene în domeniu. Astfel, în anul 2008 a fost finalizată componenta de procesare a instrumentelor de debit, urmată mai apoi de migrarea la standardele Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA), prin lansarea componentei de procesare și decontare a plăților SEPA retail în lei (noiembrie 2012) și a celor cu ordine de plată în EURO, la nivel național și transfrontalier (decembrie 2013). Ultima componentă, ce presupune procesarea SDD (SEPA Direct Debit), urmează a fi implementată și lansată în 31 martie 2016, împreună cuun serviciu adițional – Registrul de gestionare centralizată a mandatelor de debitare directă – RUM. Prin acesta din urmă se va schimba esenţial modul de emitere și gestionare a mandatelor de debitare directă interbancară, cu beneficii atât pentru bănci, cât mai ales pentru clienţii acestora.

În ceea ce privește interoperabilizarea componentei EURO a sistemului SENT cu alte case de compensare europene, în prezent TRANSFOND este activ implicat în procesul de creare a unei infrastructuri pan-europene (European Clearing Cooperative) care să asigure interoperabilitatea centralizată pentru plăți în euro.

”În 10 ani de funcționare, SENT a asigurat băncilor comerciale din România infrastructura necesară pentru procesarea tuturor solicitărilor din partea clienților proprii, de procesare a plăților interbancare de mică valoare fără card, cu menținerea unui grad ridicat de disponibilitate (de aproximativ 100%). Calitatea serviciilor a fost însoțită de o campanie susținută de reducere a comisioanelor percepute instituțiilor financiar-bancare, acestea ajungând la un nivel de 24% față de perioada procesării în format hârtie, în scopul facilitării atragerii de către bănci a unui volum cât mai mare de plăți din zona numerarului către mediul electronic. Ne manifestăm convingerea că, odată cu trecerea următorilor 10 ani de operare SENT, vom fi în continuare principalul partener de încredere al comunității financiar-bancare din România, atât pentru serviciile de plăți, cât și pentru servicii adiacente.” a mai declarat Sabin Carantină, Director General al TRANSFOND.

 

Despre TRANSFOND:

 

TRANSFOND este operator al Sistemului Electronic de Plăţi: administrator şi operator al sistemului SENT (casa automată de compensare), administrator tehnic şi operator al sistemului ReGIS (sistemul de decontare pe baza brută în timp real), operator tehnic al sistemului SaFIR (sistemul de depozitare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat), conform mandatului acordat de către Banca Naţională a României.

Începând cu luna iulie 2009, TRANSFOND este furnizor autorizat de Servicii de Arhivare Electronică ([email protected]) în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electroniăa. În 2010, TRANSFOND și-a completat gama de servicii oferite, prin adăugarea la acestea a serviciului de Facturare Electronică ([email protected]), destinat emitenților de facturi. În anul 2011 TRANSFOND a devenit membru al Asociației Europene a Furnizorilor de Servicii de Facturare Electronică (EESPA – European e-Invoicing Service Providers Association) înființată la 2 septembrie 2011 cu sediul în Belgia.