Potrivit datelor financiare transmise luni, 27 februarie, de Bursa de Valori Bucureşti, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a înregistrat în 2022 un profit net de 529,16 milioane lei, în creştere semnificativă raportat la cel din anul anterior, de 0,45 milioane lei.

Transelectrica a obținut un profit de 529,16 milioane de lei

„Rezultatul net preliminar la sfârşitul anului 2022 a înregistrat o apreciere comparativ cu anul precedent atât pe fondul creşterii preţului unitar al energiei electrice, cât şi a deficitului de energie electrică existent în toată Uniunea Europeană, fapt ce a condus la înregistrarea de venituri mai mari din alocarea capacităţii din interconexiune, concomitent cu aplicarea noilor reglementări cu privire la acoperirea costurilor nete cu CPT (consum propriu tehnologic – n. red.).

Veniturile totale operaţionale realizate în 2022 au înregistrat o creştere cu 67% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, la 6,286 miliarde, faţă de 3,756 miliarde lei în 2021.

Cheltuielile totale operaţionale (inclusiv amortizare) s-au majorat cu 51%, ajungând la 5,662 miliarde lei, comparativ cu 3,745 miliarde lei în 2021”, se menţionează în raport.

Potrivit BVB, pe zona principală a activităţilor de bază s-a înregistrat o apreciere cu 77% a veniturilor (care a depăşit creşterea de 29% a cheltuielilor operaţionale inclusiv amortizarea) comparativ cu anul precedent.

Creșterea, determinată de veniturile din transport

Creşterea a fost determinată în principal de veniturile din transport, înregistrarea de venituri mai mari din alocarea capacităţii din interconexiune, concomitent cu aplicarea noilor reglementări cu privire la acoperirea costurilor nete cu CPT, pe fondul creşterii preţului unitar al energiei electrice, cât şi a deficitului de energie electrică existent în toată Uniunea Europeană.

De asemenea, începând cu data de 30 septembrie 2022, compania aplică prevederile OUG nr. 119/2022, prin care costurile suplimentare cu achiziţia de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, faţă de costurile recunoscute în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.

Compania a înregistrat venituri din capitalizarea CPT în sumă de 339 milioane lei, reprezentând CPT suplimentar calculat ca diferenţă dintre costul net cu achiziţia CPT şi costul CPT inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022.

Costurile cu achiziţia energiei pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) au fost în sumă de 827 milioane lei în 2022, cu 300 milioane lei mai mari decât în anul precedent (+57%).

Pe zona activităţilor cu profit zero, s-a înregistrat o creştere semnificativă pe parcursul anului 2022 a veniturilor şi a costurilor pe piaţa de echilibrare, de aproape două ori mai mare faţă de anul 2021.

Potrivit reglementărilor ANRE, soldurile lunare nenule (surplusuri de venit) rezultate din desfăşurarea acestei activităţi, vor fi compensate prin corecţie tarifară ex-post (corecţie negativă) aplicată de ANRE tarifului în anii următori celui în care s-au înregistrat.

Scăderi la nivelul consumului de energie electrică

Anul trecut, consumul de energie electrică la nivelul Sistemului Energetic Naţional a înregistrat scăderi în toate cele douăsprezece luni calendaristice.

Influenţă a avut pe de o parte creşterea preţurilor la combustibilii primari, fenomen care s-a reflectat în preţul final al energiei electrice, iar pe de altă parte, temperaturile medii lunare care au înregistrat sistematic anomalii pozitive, situându-se peste normele climatologice.

Gradul de realizare a programului de investiţii la 31 decembrie 2022 era de 97,5%.

Planul de investiţii al companiei pentru următorii 10 ani include un program complex de investiţii, care urmăreşte consolidarea securităţii energetice, digitalizarea şi implementarea conceptului SMART GRID, ceea ce va genera, pe de o parte, creşterea capacităţii de integrare a energiei regenerabile în sistem şi pe de altă parte creşterea capacităţii de interconexiune.

CNTEE Transelectrica SA este recunoscută pe plan naţional şi internaţional ca o companie puternică, cu rol strategic pe piaţa de energie electrică din România şi un participant important pe piaţa regională de electricitate. Transelectrica joacă un rol activ, fiind parte a strategiei de siguranţă naţională prin asigurarea infrastructurii necesare funcţionării şi dezvoltării pieţei de energie electrică din România.

De la data listării la Bursa de Valori Bucureşti, în 29 august 2006, şi până în prezent, compania a suferit modificări în structura acţionariatului, în prezent statul român deţinând 58,69% din acţiuni, în timp ce alţi acţionari au o pondere de 41,31% din capitalul social.