România este în cea mai penibilă situație, este de părere liderul PMP, Traiana Băsescu, care oferă din nou soluții Guvernului Orban pentru a lupta cu pandemia de Covid-19.

„Prietenii noștri europeni, pur și simplu nu înțeleg comportamentul Guvernului României, care vrea o nouă lege pentru a interveni în combaterea pandemiei de COVID-19, în condițiile în care România este semnatar al Regulamentului Internațional de Sănătate 2005.

În calitate de membră a Uniunii Europene are obligația să respecte Decizia Nr.1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013, care preia Regulamentul Internațional de Sănătate 2005 al OMS, privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 5.11.2013, sub numărul L293/1, cu intrare în vigoare la publicare.
Cele două acte normative, unul al OMS și altul al Uniunii Europene sunt obligatorii pentru România, primul prin semnare și al doilea prin calitatea de membru al Uniunii Europene.

Atenționez, că Decizia 1082/2013/UE a fost aprobată fără obiecții și de Parlamentul României în procesul de consultare cu parlamentele naționale, înainte de a fi adoptată de Uniunea Europeană.

În concluzie, avem instrumentele legislative care definesc toate elementele luptei coordonate a statelor împotriva pandemiilor.

Atenționez guvernul că cele două acte normative definesc și carantina și izolarea și instituie sistemul de acțiune în situația epidemiilor și pandemiilor.

Proiectul de lege aflat în discuție în Parlament este inutil și contravine reglementărilor internaționale la care România este parte.

Din păcate, ”analfabetismul” politicienilor este dublat și consolidat de necunoașterea reglementărilor în domeniu, de către jurnaliștii care abordează subiectul în dezbateri publice, ceea ce permite oamenilor politici, membrilor guvernului sau liderilor sindicali de tip șef de post Coarnă să fabuleze, creând confuzie în rândul populației.

În afară de a vă ruga să citiți și să puneți în aplicare reglementările la care suntem parte, eu nu mai pot face nimic”, a punctat Băsescu pe pagina sa de Facebook.