Topul a fost realizat de BNR în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică (INS).

"Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara de rezidență a deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă din România", informează un comunicat al Băncii Naţionale.

Primele 5 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2015 sunt: Olanda (25,0% din soldul ISD la sfârşitul anului 2015), Austria (14,2 %), Germania (12,4%), Cipru (6,9%) şi Franţa (6,7%). Ordinea primelor cinci ţări cu cele mai mari investiţii directe nu s-a modificat faţă de anul precedent.

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD, parte componentă a aportului la capitalurile proprii, în valoare de 3 085 milioane euro, este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii, dezvoltare de firme și restructurare de firme.

În anul 2015, investiţiile greenfield și cele din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) au urmat tendinţa din ultimii ani, înregistrând un nivel foarte redus. Astfel, investiţiile greenfield au contribuit cu numai 96 de milioane euro la fluxul investiţional în participaţii la capitalul social al întreprinderilor ISD în timp ce fuziunile şi achiziţiile au condus la o reducere marginală a acestui flux investiţional (-5 milioane euro).

Ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2015 este asigurată de dezvoltările de întreprinderi cu o valoare de 1.742 milioane euro, reprezentând 56% din participaţii şi de restructurările de întreprinderi cu 1.252 milioane euro, respectiv 41% din participaţii.

Pentru a aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe (solduri) în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield denumite întreprinderi greenfield, menţionează comunicatul BNR.

Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2015 a atins nivelul de 3.461 milioane euro, din care: 3 595 milioane euro aport la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea participaţiilor la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 3085 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 510 milioane euro); 134 milioane euro credit net de la investitorii străini (rambursările de credite au fost mai mari decât creditele primite).

Soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2015 a înregistrat valoarea de 64.433 milioane euro, din care: 45.098 milioane euro aport la capitalurile proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,0%); 19.335 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (30,0%).