"În urma acestei decizii, toate societățile listate pe piața de capital din România vor putea să fie admise la tranzacționare și în alte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul certificatelor de depozit (listare indirectă)", se arată într-un comunicat al ASF.

Certificatele de depozit având la bază acțiuni suport sunt valori mobiliare care conferă deținătorului drepturi și obligații aferente acțiunilor suport, precum și dreptul de a obține, prin conversie, acțiuni suport.

Anterior acestor modificări, certificatele de depozit puteau fi emise doar în condițiile în care acestea urmau să fie admise la tranzacţionare într-un stat membru și aveau la bază acțiuni/drepturi de alocare după cum urmează:

a) acţiuni emise de o societate cu sediul în România, care urmau să fie admise pentru prima dată la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România ca urmare a unei oferte publice inițiale de vânzare și depozitate la un depozitar central și/sau

b) drepturi de alocare care urmau să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România și depozitate la un depozitar central, emise atașat acțiunilor subscrise în cadrul ofertei publice inițiale de vânzare menționate mai sus.

Prima emisiune de certificate de depozit realizată în baza reglementărilor ASF a fost făcută pentru acțiunile obiect al ofertei publice secundare inițiale de vânzare de acțiuni deținute de statul român la SNGN Romgaz Mediaș, desfășurată în toamna anului 2013, în vederea admiterii acțiunilor pe piața reglementată administrată de BVB.

Ulterior, au fost emise certificate de depozit listate pentru acțiunile obiect al ofertei publice primare inițiale de vânzare de acțiuni emise de SCDFEE Electrica SA București, desfășurată în iunie 2014, în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de BVB. Certificatele de depozit au fost listate la Bursa de Valori din Londra.

Prin modificările aduse în data de 5 noiembrie 2014, ASF oferă tuturor companiilor listate în România posibilitatea emiterii certificatelor de depozit și finalizează încă un obiectiv al proiectului STEAM (“Set of Actions Towards Establishing and Acknowledgment of the Emerging Market Status”), respectiv “Creșterea vizibilității companiilor românești listate pe piața de capital prin posibilitatea listării indirecte a acestora și pe alte piețe de capital".