The Bank of New York Mellon (banca depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport) deţine 33,33% din capitalul social subscris, acţionarii instituţionali străini – 21,21%, iar persoanele fizice române – 17,68%. Acţionarii instituţionali români au 12,98%, Fondul Proprietatea – 8,26%, persoanele fizice nerezidente – 3,17%, iar Ministerul Finanţelor Publice – 3,37. 

'Numărul total al acţionarilor era de 7.279 şi numărul total al drepturilor de vot era de 9.696.106.017. Menţionăm că dreptul de a participa şi vota în cadrul Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară ale Acţionarilor Fondului din data de 31 octombrie 2016 aparţine tuturor acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor Fondului ţinut de Depozitarul Central SA la sfârşitul zilei de 13 octombrie 2016 – considerată 'dată de referinţă'", informează Franklin Templeton Investment Management. 

Administratorul Fondului Proprietatea (FP) recomandă acţionarilor să voteze împotriva încetării mandatului Franklin Templeton International Services, conform BVB. 

''Administratorul Fondului recomandă acţionarilor să voteze 'pentru' la toate punctele de pe ordinea de zi a AGEA şi AGOA, cu excepţia punctului 3.2 de pe ordinea de zi a AGOA (încetarea concomitentă a mandatului Franklin Templeton International Services S.a.r.l. ca administrator de fond de investiţii alternative şi administrator unic al Fondului şi a Contractului de Administrare încheiat între Franklin Templeton International Services S.a.r.l. şi Fond), pentru care propunem votarea 'împotrivă'. Recomandarea noastră de a se vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi se bazează pe faptul că Administratorul Fondului a întreprins toate acţiunile rezonabile aflate în controlul său pentru reducerea discount-ului, însă evoluţia discount-ului de tranzacţionare este independentă de Administratorul Fondului'', se arată în documentul Franklin Templeton International Services. 

Potrivit acestuia, Administratorul Fondului va duce la îndeplinire şi se va conforma cu toate deciziile luate de acţionarii FP, indiferent de recomandările sale, sub rezerva respectării legii şi a reglementărilor. 

Printre punctele de pe ordinea de zi se află reducerea capitalului social de la 8,562 miliarde lei la 5,742 miliarde lei, prin reducerea valorii nominale a 
acţiunilor Fondul Proprietatea, de la 0,85 lei la 0,57 lei. 

Administratorul Fondului Proprietatea, Franklin Templeton International Services, a identificat trei opţiuni posibile de acoperire a pierderilor contabile, conform unui material pregătit pentru acţionari la Adunarea Generală Extraordinară (AGEA) şi cea Ordinară (AGOA), care va avea loc pe 31 octombrie. 

Primul scenariu prevede acoperirea pierderilor contabile utilizând 256,85 milioane lei din "Alte rezerve" – suma de 120,29 milioane lei reprezentând partea din profiturile anilor 2006 şi 2007 alocată la rezerve şi suma de 136,56 milioane de lei din rezervele din câştigurile legate de anularea acţiunilor proprii – şi 2,216 miliarde lei din capitalul social. Prin urmare, ar rezulta o reducere a valorii nominale de la 0,85 lei la 0,63 lei pentru acoperirea pierderilor contabile şi o diminuare de la 0,63 lei la 0,58 lei pentru distribuţia de numerar de natură extraordinară de 0,05 lei pe acţiune. 

Cel de-al doilea scenariu prevede că pierderile pot fi acoperite utilizând 156,11 milioane lei din "Alte rezerve" – suma de 120,29 milioane lei 
reprezentând partea din profiturile anilor 2006 şi 2007 alocată la rezerve şi suma de 35,819 milioane din rezervele din câştigurile legate de anularea acţiunilor proprii – şi 2,317 miliarde lei din capitalul social. 

'Prin urmare ar rezulta o reducere a valorii nominale de la 0,85 lei la 0,62 lei pentru acoperirea pierderilor contabile şi o reducere de la 0,62 lei la 0,57 lei pentru distribuţia de numerar de natură extraordinară de 0,05 lei pe acţiune', conform documentului publicat pe site-ul Fondului. 

În cel de-al treilea scenariu, pierderile contabile pot fi acoperite utilizând 55,37 milioane lei din "Alte rezerve", respectiv partea din profiturile anilor 2006 şi 2007 alocată la rezerve, şi 2,417 miliarde lei din capitalul social. Astfel, ar rezulta o reducere a valorii nominale de la 0,85 lei la 0,61 lei pentru acoperirea pierderilor contabile şi o reducere de la 0,61 lei la 0,56 lei pentru distribuţia de numerar de natură extraordinară de 0,05 lei pe acţiune. 

Administratorul Fondului recomandă acţionarilor să urmeze cel de-al doilea scenariu. 

În conformitate cu IFRS, Fondul Proprietatea a înregistrat o pierdere contabilă de 565.116.301 lei pentru exerciţiul financiar 2015, în timp ce pierderile reportate pentru exerciţiile financiare precedente au fost în sumă de 1.908.041.170,66 lei. 

''Principalul factor care a generat pierderea contabilă din 2015 este reprezentat de modificările nete negative de valoare justă (nerealizate) aferente participaţiilor clasificate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în special în legătură cu deţinerea în OMV Petrom SA, ca urmare a evoluţiei negative a preţului acţiunilor acestei companii din cursul anului 2015'', menţionează sursa citată. 

Potrivit acesteia, principalii factori care au determinat pierderile contabile reportate din exerciţiile financiare precedente au fost pierderile din deprecierea participaţiilor disponibile pentru vânzare, în special aferente Hidroelectrica, cea mai mare pierdere fiind înregistrată în 2012, când compania a intrat în insolvenţă, şi participaţiilor în Complexul Energetic Oltenia şi Nuclearelectrica, înregistrate în 2013 şi 2014. 

Un alt factor este legat de modificările nete negative de valoare justă (nerealizate) aferente deţinerii în OMV Petrom, ca urmare a evoluţiei negative a preţului acţiunilor acestei companii comparativ cu valoarea la care această participaţie a fost adusă drept contribuţie la capitalul social al Fondului Proprietatea de către statul român. 

AGERPRES