Potrivit documentelor emise de Ministerul Educației, prezenta instrucțiune are ca scop asigurarea unui cadru unitar de realizare a activității de testare a preșcolarilor/elevilor prin teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă, la nivelul tuturor școlilor.

Metodologia de lucru la nivelul unităților de învățământ

În scopul identificării rapide a eventualelor cazuri de infecție cu virusul SARS – COV-2, se efectuează testarea periodică, utilizând teste rapide antigen non invazive efectuate din proba de salivă.

Măsuri generale
Testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se realizează după cum urmează:

-în prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs;

Testarea se va efectua în sala de clasă/grupă sau în alte spatii, sub îndrumarea cadrului medical sau a persoanelor responsabile desemnate din cadrul unității de învățământ sau la domiciliu, sub îndrumarea părinților/reprezentanților legali;

Persoanele responsabile din cadrul unității de învățământ vor fi instruite privind colectarea testelor cu rezultat pozitiv, acestea fiind considerate deșeuri medicale cu potențial infecțios. În situația colectării testelor cu rezultat pozitiv la nivelul unităților de învățământ, acestea se vor arunca în coșuri de gunoi prevăzute cu capac și pedală prevăzute cu sac de gunoi, și vor fi colectate și eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Recomandări generale de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă:

1. Se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform recomandărilor producătorului;

2. Se păstrează testele intre +2 – +30 °C;

3. Se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasa din folia protectoare de aluminiu;

4. Se prelucrează mostra de saliva imediat după recoltare;

5. Se evită consumul de alimente/băuturi cu cel puțin o oră înainte de efectuarea testului, în funcție de prevederile producătorului.

6. Se asigură permanent dezinfecția corecta a mâinilor și suprafețelor.

Procedura pentru testarea propriu-zisă

1.Se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat și folositi-l cât de curând posibil
2.Se așează dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată
3.Se scoate un tub de extractie si o sticluta de solutie. Scoateti capacul si adaugati solutia in tubul de extractie
4.se scuipă saliva în recipientul pentru colectare a salivei
5.se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă și se transferă în tubul de extractie
6.se îndoaie și se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca și deșeu medical
7.se închide tubul de extracție cu capacul și se agită ușor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluția
8.se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului de testare (caseta)
9.Se citește rezultatul după 10-15 minute
10.Se interpretează rezultatul conform instrucțiunilor de utilizare :
Pozitiv: Apar două linii. O linie colorată apare în zona martor (C) și o altă linie colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare.

Negativ: O linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în zona de test (T).

Neconcludent: Linia de control nu apare. Volumul specimenului insuficient sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele cele mai probabile ale rezultelor nule. Revizuiți procedura și repetați testul utilizând o nouă casetă de testare.

Ce se întâmplă dacă rezultatul testului este pozitiv?

Potrivit ordinului, în cazul preșcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la un test rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă în unitatea de învățământ, se aplică prevederile de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19;

În cazul preșcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă la domiciliu, părinții/reprezentanții legali au obligația de a comunica în scris sau electronic, unității de învățământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11 rezultatul testului.

Totodată, unitatea de învățământ raportează DSP/DSPMB cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă în vederea asigurarii testarii lor prin test certificat antigen rapid sau RT-PCR;

De asemenea, unitatea de învățământ păstrează evidența preșcolarilor/elevilor testați pozitiv la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă.

Instructiune MS procedura teste saliva-19 nov

Proiect ord com MS MEC 1911 Trimis la Monitor