Termenul se reduce la 10 zile în situaţia 'incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei', se arată în proiect. În plus, în cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit cu 10 zile.

'Nerespectarea cu vinovăţie a termenului de soluţionare a contestaţiei constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii', se menţionează în textul legii.

Consiliul poate suspenda procedura de soluţionare a contestaţiei în situaţia în care aceasta depinde în tot sau în parte de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi, sau când s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune săvârşită în legătură cu actul atacat de contestator.

'Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei produce efecte până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza care a provocat suspendarea. Consiliul poate reveni motivat asupra suspendării, dacă se constată că partea care a cerut-o nu are un comportament diligent în cadrul procesului care a determinat suspendarea, tergiversând soluţionarea acestuia, ori dacă urmărirea penală care a determinat suspendarea durează mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fără a se dispune o soluţie în acea cauză', se mai subliniază în proiectul de lege.

În plus, suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei întrerupe curgerea termenului de soluţionare prevăzut de lege, iar de la reluarea soluţionării va curge un nou termen.

Proiectul de lege a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi supus dezbaterii.

SURSA: Agerpres