“Având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a fraudei fiscale în domeniul comercializării cerealelor şi plantelor tehnice prin implementarea taxării inverse pentru livrarea bunurilor din aceste categorii înainte de începutul perioadei de recoltare, în care se manifestă cu preponderenţă fenomenele evazioniste, măsura va fi aplicată începând cu data de 1 iunie 2011”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ de modificare a Codului Fiscal.
Autorităţile au iniţiat această OUG în încercarea de a combate evaziunea fiscală. Considerând că, în domeniul TVA, evaziunea are un efect semnificativ asupra veniturilor fiscale ale României şi perturbă activitatea economică în cadrul pieţei interne prin crearea unor fluxuri nejustificate de bunuri şi prin introducerea pe piaţă internă a unor bunuri la preţuri nejustificat de mici.
Iniţial, reprezentanţii Finanţelor au propus introducerea aplicării TVA prin taxarea inversă pentru livrările de bunuri din interiorul ţării pentru mai multe produse, atât la cereale şi plante tehnice, cât şi la legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie, dar Comisia Europeană nu a acceptat derogarea decât pentru cereale şi plante tehnice, respectiv: grâu, secară, orz, porumb, soia, rapiţă, floarea-soarelui şi sfeclă de zahăr.
Taxarea inversă pentru livrarea bunurilor din categoria cerealelor şi a plantelor tehnice se aplică pe o perioadă de doi ani de la data intrării în vigoare a acesteia, mai exact până la data de 31 martie 2013 inclusiv.
Vezi aici proiectul de OUG.