Consumatorii care optează pentru ‘eurotariful’ reglementat de UE nu vor plăti mai mult de 35 de cenţi pe minut pentru apelurile efectuate şi 11 cenţi pe minut pentru apelurile primite, atunci când se află în UE, în afara ţării de origine. Aceasta este ultima dintr-o serie de reduceri de preţ reglementate în temeiul actualului regulament al UE privind serviciile de roaming, care expiră în 2012.

La 30 iunie 2010, Comisia Europeană a publicat un raport în care se menţiona că, deşi reducerile de acest tip au condus la o reducere temporară a tarifelor aplicate serviciilor de roaming în timpul perioadei reglementate, normele în vigoare nu au rezolvat problema de fond, şi anume cea a lipsei concurenţei pe piaţa serviciilor de roaming, iar preţurile au rămas foarte apropiate de plafoanele stabilite pentru preţurile cu amănuntul. Acest fapt creează nevoia unei noi intervenţii normative în vederea atingerii, într-un mod durabil, până în 2015, a obiectivului stabilit în Agenda digitală pentru Europa, respectiv o diferenţă între tarifele naţionale de telefonie mobilă şi cele de roaming apropiată de zero. Acest obiectiv va fi atins atunci când concurenţa de pe piaţa de telefonie mobilă le va permite consumatorilor să opteze rapid şi uşor pentru un serviciu de roaming la un preţ comparabil sau apropiat de tariful naţional concurent. În acest scop, Comisia va prezenta în curând o propunere pentru o soluţie pe termen lung la problemele structurale de pe piaţa serviciilor de apeluri vocale, de SMS şi de date în roaming.

Preţurile cu amănuntul maxime (fără TVA) pentru apelurile în roaming vor fi reduse în perioada 1 iulie 2011 – 30 iunie 2012. Pentru apelurile efectuate, reducerea va fi de la 39 de cenţi pe minut la 35 de cenţi pe minut, iar pentru apelurile primite, de la 15 la 11 cenţi pe minut. Pentru ţările din afara zonei euro, suma se va calcula pe baza cursului de schimb publicat în Jurnalul Oficial al UE la 1 iunie 2011.

Autorităţile naţionale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor din statele membre trebuie să se asigure că operatorii de telefonie mobilă respectă noile reglementări privind serviciile de date în roaming şi reducerea preţurilor pentru apelurile vocale. Consumatorii pot contacta autoritatea naţională de reglementare din statul membru în care îşi are sediul operatorul lor de telefonie mobilă în cazul în care au probleme sau întrebări privind noile limite.

Începând cu 1 iulie 2011, plafonul pentru preţurile cu ridicata ale serviciilor de date în roaming (preţul perceput între operatori) va fi redus la 50 de cenţi pe megabyte (de la 80 de cenţi pe MB). Regulamentul în vigoare nu prevede niciun plafon pentru preţurile cu amănuntul ale serviciilor de date.

Consumatorii şi persoanele care călătoresc în interes de afaceri vor fi în continuare protejaţi împotriva ‘facturilor-şoc’ pe care le pot primi în mod neaşteptat pentru că au descărcat date prin intermediul unei reţele de telefonie mobilă, întrucât facturile lunare pentru descărcarea de date sunt limitate întotdeauna la 50 euro cu excepţia cazului în care clientul optează în mod explicit pentru o altă sumă.