Anunţ important de la Ministerul Educaţiei! Miercuri, 12 mai, încep probele evaluărilor naţionale pentru elevii ce încheie clasele a VI-a, a IV-a și II-a din anul școlar în curs 2020-2021.

Calendarul pentru elevii din clasa a VI-a

Primii chemaţi la examene sunt elevii de clasa a VI-a, care vor susţine miercuri, 12 mai, prima probă scrisă la Limbă şi Comunicare.

Urmează apoi joi, 13 mai, proba la Matematică şi Ştiinţele naturii.

Cele două teste vizează evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi înscriși în clasa a VI-a la începutul anului școlar, se arată într-un comunicat al Ministerului Educaţiei.

Calendarul pentru elevii din clasa a IV-a

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar:

  • Limba română (18 mai),
  • Matematică (19 mai),
  • Limba maternă (20 mai).

Calendarul pentru elevii din clasa a II-a

Probele scrise la Limba română și Limba maternă din cadrul evaluării din clasa a II-a sunt programate în data de 25 mai.

Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute în data de 26 mai.

Proba de Matematică este programată în data de 27 mai, în timp ce proba de Limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 28 mai.

Evaluări în sala de clasă sau online?

Toate probele se susțin cu prezență fizică, indiferent de scenariile în care se află unitățile de învățământ, subliniază clar Edu.ro. Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi.

Testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate.

Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat elevilor de clasa a II-a, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat celor din clasele a IV-a și a VI-a. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.

Ce se întâmplă cu rezultatele evaluărilor naţionale?

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.

Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.