Întocmirea dosarului prețurilor de transfer va deveni obligatorie pentru tranzacții peste un anumit prag. Propunerile de până acum, înaintate de Ministerul de Finanţe, arată că valoarea minimă ar putea fi stabilită la 100.000 euro pentru tranzacțiile cu bunuri și la 50.000 euro pentru tranzacțiile constând în servicii primite sau prestate către enitități afilliate. Deși, în acest moment, întocmirea acestui dosar se face, de regulă, la cererea organelor fiscale atunci când societățile sunt supuse unor verificări fiscale, contribuabilii având și un termen în care pot întocmi acest dosar, de anul viitor este foarte posibil ca acest dosar să devină obligatoriu.

Astfel, societățile comerciale care au avut tranzacții în anul precedent cu entități afiliate, indiferent dacă acestea sunt persoane juridice ori persoane fizice, nerezidente ori rezidente, vor avea obligația să întocmească dosarul prețurilor de transfer într-un anumit termen de la închiderea anului.

Când trebuie depus dosarul?

În prezent, sunt vehiculate mai multe ipoteze, cel mai probabil este ca acest dosar să fie întocmit obligatoriu până la data depunerii situațiilor financiare anuale sau într-un termen de 60-90 de zile de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit. Indiferent ce variantă va fi adoptată, acest termen este destul de strâns, mai ales că se suprapune cu închiderea anului precedent, iar la unele companii și cu auditul situațiilor financiare anuale. Principala implicație pentru companii este de natură financiară. Întocmirea dosarului prețurilor de transfer este un cost suplimentar pentru că efectuarea unor analize de comparabilitate necesită accesarea contra cost a anumitor baze de date agreate la nivel internațional, baze de date care conțin informații despre companii. Pe lângă costurile de accesare a bazelor de date, ar trebui evaluat și timpul pe care persoanele din companie care trebuie să contribuie la întocmirea acestui dosar trebuie să îl aloce în acest scop. De asemenea, trebuie luată în considerare şi asistența de specialitate la care trebuie să se apeleze, de cele mai multe ori, pentru că angajații companiilor nu au, de fiecare dată, toate cunoștințele necesare pentru întocmirea unui astfel de dosar. În orice caz, munca de întocmire a dosarului prețurilor de transfer este una laborioasă, care necesită mult timp pentru culegerea informațiilor și efectuarea analizelor necesare.  

Pe de altă parte însă, companiile care întocmesc dosarul prețurilor de transfer vor fi mai puțin expuse riscurilor fiscale, preîntâmpinând astfel ajustările pe care fiscul ar putea să le facă pentru tranzacțiile efectuate cu entitățile afiliate și evitând plata unor taxe suplimentare la stat și a penalităților și dobânzilor de întârziere aferente. În plus, dacă o ajustare efectuată de fisc nu este opozabilă și afiliatului în cazul în care acesta nu este înregistrat în România, ajustarea valorii unei tranzacții efectuate în baza dosarului prețurilor de transfer va putea fi operată la ambele entități afiliate, acestea recalculându-și impozitele și taxele declarate.

Când a fost cerut dosarul?

În ultimii ani, dosarul prețurilor de transfer a început să fie solicitat din ce în ce mai des în cazul controalelor de fond și, pe alocuri, în cazul controalelor efectuate pentru rambursările de TVA. Pentru tranzacțiile de valori mari și cu implicații fiscale importante, fiscul verifică corectitudinea întocmirii acestuia și efectuează calculele și analizele necesare pentru a vedea dacă companiile respective se situează în marjele de piață, propunând ajustări acolo unde este cazul. Până acum, verificările au fost limitate întrucât în ANAF sunt foarte puține persoane cu experiență în acest domeniu. Însă situaţia are toate şansele să se schimbe, mai ales că acest dosar va deveni obligatoriu pentru toate companiile care au tranzacții cu afiliații. 

 Ceea ce trebuie să rețină companiile este că, înainte de a ajunge la verificarea dosarului prețurilor de transfer și a corectitudinii întocmirii acestuia, fiscul va verifica, în primul rând, dacă tranzacțiile sunt reale, dacă sunt aferente activității societății și dacă poate fi dovedită necesitatea acelor tranzacții. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, orice fundamentare a prețului tranzacției prin întocmirea dosarului va fi inutilă, pentru că tranzacțiile respective nu vor fi luate în considerare la calcularea impozitelor și a taxelor în România.

Eugenia Ion, Senior Tax Consultant
Contexpert Consulting