Scăderea a fost determinată de reducerea numărului de copii beneficiari. Media lunară calculată pentru primele trei luni din 2013 a fost mai mică cu 46.808 copii (1,2%) decât cea calculată pentru trimestrul I 2012, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

În primul trimestru, alocaţia s-a acordat pentru un număr mediu lunar de 3.830.535 copii, din care: 340.659 copii care au vârsta mai mică de 2 ani şi nu au un handicap (8,9% din total); 5.562 copii care au vârsta mai mică de 3 ani şi au un handicap (0,1% din total); 3.430.536 copii care au vârsta mai mare de 2 ani şi nu au un handicap (89,6% din total) şi 53.778 copii care au vârsta mai mare de 3 ani şi au un handicap (1,4% din total).

Cei mai mulţi copii beneficiari (peste 115.000) se găseau în judeţele Timiş (115.692), Dolj (119.601), Constanţa (132.498), Prahova (138.713), Bacău (138.734), Suceava (150.449) şi Iaşi (172.338). Valoarea maximă a fost înregistrată în municipiul Bucureşti, unde se aflau 287.392 copii beneficiari (7,5% din totalul naţional).

În cazul în care numărul de copii beneficiari de alocaţie de stat se raportează la totalul populaţiei înregistrate la 1 iulie 2012 (conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică), valoarea medie la nivel naţional este de 18%. Cele mai mici valori (de sub 16,8%) s-au înregistrat în judeţele Braşov, Tulcea, Teleorman, Hunedoara, Brăila, Caraş-Severin şi Cluj, cel din urmă cu valoarea minimă la nivel de judeţ, de 15,8%, precum în municipiul Bucureşti (15%). Cele mai mari valori (de peste 19,6%) au fost în judeţele Bacău, Harghita, Covasna, Ialomiţa, Călăraşi, Bistriţa-Năsăud, Iaşi, Botoşani, Vaslui şi Suceava (acesta din urmă cu valoarea maximă de 21,2%).

Din totalul copiilor beneficiari de alocaţie, 51% au avut domiciliul în mediul urban şi 49% în rural.

Ponderea copiilor cu vârsta mai mică de 2 ani care nu au handicap şi a copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani care au handicap în totalul beneficiarilor de alocaţie de stat a fost în trimestrul I 2013 de 9%, în scădere faţă de aceeaşi perioadă din 2012, când ponderea a fost de 9,4%, principala cauză fiind reducerea natalităţii manifestată în ultimii ani.

În primele trei luni ale acestui an, s-au născut mai puţin cu aproape 1.200 copii faţă de trimestrul I 2012, reprezentând o scădere de 2,6%.

Alocaţia are caracter universal şi este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora. Pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocaţia de stat se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil. Pentru copiii care nu au un handicap şi sunt în vârstă de peste 2 ani cuantumul alocaţiei de stat este de 42 lei/lună/copil, iar pentru copiii mai mari de 3 ani care au un handicap cuantumul este dublu (de 84 lei). AGERPRES