Potrivit unui proiect de act normative elaborate de Ministerul Agriculturii, se stabileşte pentru anul 2011, un cuantum efectiv al plăţilor naţionale directe complementare, de 37,22 euro/hectar, respectiv 162,19 lei/ha, ca rezultat al determinării de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a suprafeţelor arabile eligibile la plată pentru campania 2011.
Acest cuantum a fost stabilit pentru a menţine nivelul, exprimat în lei, al plăţilor directe pe suprafaţă pentru anul 2011, similar celui aprobat pentru anul 2010. Astfel, pentru anul 2010 plăţile directe pe suprafaţă au fost în cuantum total de 559,60 lei/ha. Pentru anul 2011 acest nivel se asigură din plata a 397,40 lei/ha care reprezintă cuantumul efectiv de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, respectiv plata a 162,19 lei/ha care reprezintă cuantumul efectiv de plată în cadrul schemei de plăţi naţionale directe complementare, se arată în Nota de fundamentare a actului normativ.
Pentru unele sectoare, aceste plăţi se suplimentează cu plăţi naţionale complementare specifice, care se asigură de asemenea din bugetul naţional, astfel: in şi cânepă pentru fibră – 41,74 euro/hectar; hamei – 60 euro/hectar; tutun – 1162,78 euro/hectar şi sfeclă de zahăr – 237 euro/hectar.
Peste un miliard lei plăţi pe suprafaţă
Sumele totale necesare aplicării schemei de plăţi naţionale directe complementare sunt de 246.856.740 euro (1.045.678.250 lei), şi reprezintă cofinanţare publică de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii pe anii 2011 şi 2012.
La stabilirea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare şi a celor specifice, s-au avut în vedere şi cheltuielile de producţie pe hectar, în sensul asigurării unui grad unitar de susţinere financiară pe suprafaţa cultivată. “Acest cuantum al plăţilor, propus de prezenta hotărâre, reprezintă nivelul maxim la care se pot acorda plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru anul 2011, în condiţiile actuale de prudenţă a sistemului bugetar, ca urmare a situaţiei economice la nivel european si mondial, se mai arată în document.
Un alt proiect de act normative stabileşte Cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2011, ca fiind în valoare unitară de 410 lei/cap bovine.
“Prin prezentul proiect de act normativ se reglementează sprijinul financiar aferent cererilor depuse în anul 2011, producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie din specia bovine, identificate şi înregistrate în sistemul naţional. Suma de 665.531.680 lei alocată prin prezentul proiect se încadrează în plafonul maxim garantat României pentru plăţi naţionale directe complementare la specia bovine.”, se arată în Nota de fundamentare.
În plus, Ministerul Agriculturii a stabilit ca sprijinul financiar aferent cererilor depuse în anul 2011 de crescătorii de ovine şi caprine să fie de 40 lei per cap de animal.
Pentru aceste subvenţii vor fi acordate de la buget 336.491.415 lei.